Hướng dẫn mint NFT miễn phí từ Optimism

Optimism là một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2, có khả năng mở rộng thông lượng giao dịch và tính toán trên mạng lưới Ethereum với mức chi phí hợp lý.

546Total views
Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 1
Hướng dẫn mint NFT miễn phí từ Optimism

Sơ lược về dự án Optimism

Optimism sử dụng kỹ thuật được gọi là Optimistic Rollup. Theo đó, nhiều giao dịch sẽ được “cuộn lại” thành một giao dịch, được giải quyết trên một chuỗi khối khác và kết quả sẽ được trả lại chuỗi khối Ethereum chính.

Optimism cho phép các nhà phát triển Ethereum sử dụng lại tất cả các công cụ hiện có trên Ethereum với ít hoặc không có thay đổi trong các đoạn mã code. Điều này tạo sự thuận lợi không hề nhỏ cho nhà phát triển đã quen với việc phát triển ứng dụng trên Ethereum. Qua đó có thể triển khai các dự án trên Optimism mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 2

Các thử nghiệm cho thấy phí giao dịch trên Synthetix Exchange giảm 143 lần và trên Uniswap giảm tới 100 lần. Vì dữ liệu giao dịch vẫn nằm trên mạng Ethereum, giải pháp mở rộng quy mô này mất đi khả năng phân quyền hoặc bảo mật của Ethereum cho khả năng mở rộng.

Các bước để mint NFT miễn phí từ Optimism

Bước 1

Truy cập vào link: Get started with using Optimism

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 3

Bước 2

Click vào “Connect wallet” để kết nối ví của mình.

Khuyến nghị: Nên kết nối bằng ví Metamask.

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 4

Bước 3

Nếu ví của bạn chưa có Optimism Network thì nên thêm vào để có thể mint NFT.

Bạn có thể thêm Optimism Network bằng cách:  

Truy cập trang web có tên là chainlist.org.

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 5

Sau đó click vào “Connect wallet” để kết nối ví của mình

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 6

Optimism Network có thể được tìm thấy thông qua thanh Search Networks.

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 7

Sau đó click vào “Add to Metamask” để thêm Optimism vào Metamask của mình.

Bước 4

Click vào “Get your free Optimism NFT”.

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 8

Lưu ý: Cần chuẩn bị trước 1 số lượng ít ETH để có thể mint NFT từ OP.

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 9

Với Collection này, bạn sẽ có 5 chủ đề để mint lần lượt là: Governance & Public Goods, Finance, Arts & Culture, Gaming, Tech & Engineering.

Sau khi mint xong bạn có thể bán NFT của mình trên Marketplace.

Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 10
Huong dan mint NFT mien phi tu Optimism - anh 11

Tổng kết

Đây là toàn bộ hướng dẫn để có thể mint NFT của dự án Optimism, đây là một dự án Layer 2 cực kì tiềm năng tại thời điểm hiện tại.