Staking: Hiểu về cơ chế tính toán lãi suất APR

Khi stake tài sản tiền mã hoá, APR (tỷ lệ phần trăm hàng năm) là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét để đạt được hiệu quả tối ưu.

12579Total views
Staking: Hieu ve co che tinh toan lai suat APR - anh 1

Phần thưởng staking bao gồm toàn bộ thu nhập từ lạm phát và phân phối phí giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích đầy đủ cơ chế của APR và sự khác biệt giữa APR danh nghĩa và thực tế.

APR là gì?

Khi staking tiền mã hoá, người dùng luôn quan tâm đến con đường đầu tư an toàn nhất, hiệu quả nhất, được đảm bảo thu nhập cao nhất. APR, tỷ lệ phần trăm hàng năm, là yếu tố chính trực quan và quan trọng nhất trong việc staking vì nó trình bày mức độ quan tâm mà người dùng sẽ nhận được đối với tài sản bị khóa trong một năm.

Nói một cách đơn giản, APR staking sẽ được tính như sau:

[Lạm phát * (1 – Thuế cộng đồng)] / Tỷ lệ token bị khoá

Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng tham số ngay sau đây.

Dự phòng hàng năm & lạm phát (Annual Provision & Inflation)

Để hiểu đầy đủ về cách tính APR, trước tiên chúng ta cần hiểu khái niệm dự phòng hàng năm và lạm phát. Nói ngắn gọn, dự phòng hàng năm là số lượng block tăng lên trên một blockchain trong một năm.

Dự phòng hàng năm = (Tổng cung hiện tại) * (Tỷ lệ lạm phát)

Tỷ lệ lạm phát hàng năm (Annual inflation rate) là tỷ lệ giữa lượng block tăng lên trong một năm với tổng cung khối của năm trước. Tỷ lệ lạm phát phản ứng với trạng thái của token bị khoá, có nghĩa là tỷ lệ lạm phát liên tục thay đổi.

Staking: Hieu ve co che tinh toan lai suat APR - anh 2
“result” chỉ ra tỷ lệ lạm phát hiện tại của XPRT

Một số chuỗi như SifchainOsmosis không trực tiếp hiển thị cho bạn tỷ lệ lạm phát hàng năm thông qua các thông số trên chuỗi, tuy nhiên nếu chúng ta có tổng cung và dự phòng hàng năm, chúng ta cũng có thể tính tỷ lệ lạm phát bằng phép tính phân chia đơn giản.

Staking: Hieu ve co che tinh toan lai suat APR - anh 3
“result” cho biết khoản dự phòng hàng năm hiện tại của XPRT (6 chữ cái đầu tiên từ bên trái)

Theo tỷ lệ lạm phát, số lượng khối sẽ được cung cấp trong một năm được quyết định bởi dự phòng hàng năm. Giả sử nguồn cung hiện tại của một token là 1.000 token và tỷ lệ lạm phát là 10%, thì nguồn cung cấp dự phòng hàng năm sẽ là 100 token. 100 token này được phân phối cho người dùng staking làm phần thưởng, tương ứng với tỷ lệ staking của mạng. Về cơ bản, trong APR staking, lãi suất do lạm phát được phân phối từ cung cấp khối hàng năm cho người dùng staking.

Thuế cộng đồng và tỷ lệ token staking

Thuế cộng đồng, trong hầu hết các trường hợp, là tương đối nhỏ, ví dụ: 2%. Tuy không nhiều, nhưng đó là một đóng góp trung thực cho cộng đồng.

Chúng ta sẽ xem xét tỷ lệ token staking vì nó phần thưởng chỉ được trao cho những người tích cực stake tài sản của họ, chứ không phải cho những người không stake. Tỷ lệ token stake có thể được tính toán một cách đơn giản: Tổng token đem đi stake chia cho tổng nguồn cung. 

Ví dụ: Nếu 800 token trong tổng số 1000 token được stake, tỷ lệ token stake sẽ là 80%. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng trong thực tế, tổng cung luôn lớn hơn tổng tài sản stake và không stake vì có một số token không được tính đến như: Nhóm cộng đồng và token quản trị.

APR staking thực tế

Một số bạn có thể tự hỏi tại sao phần thưởng staking thực tế không nhiều như kết quả được tính toán với APR được hiển thị. Đây là lý do tại sao:

Staking: Hieu ve co che tinh toan lai suat APR - anh 4

Theo dữ liệu của ứng dụng, phần thưởng ước tính được cho là 412,464452 mỗi ngày. Nhưng tại sao thu nhập thực tế lại thấp hơn thế?

Những gì chúng ta đã thảo luận ở trên là cách tính APR “danh nghĩa”, về mặt lý thuyết. Mặt khác, có một số điều khác đằng sau mà chúng ta phải xem xét để tính toán APR thực tế.

APR staking thực tế = (APR danh nghĩa) * [(Dự phòng hàng năm thực tế) / (Dự phòng hàng năm)]

Đầu tiên, tốc độ đúc khối. Tốc độ quan sát thực tế của các khối được đúc (mint) có thể chậm hơn giá trị ước tính (được cung cấp hàng năm) do tính “không chắc chắn” về khả năng hoạt động của mạng. Ví dụ:

Persistence (XPRT) đặt mục tiêu đúc 6.311.520 khối mỗi năm, nghĩa là tốc độ đúc trên mỗi khối được cho là xấp xỉ 4,99 giây. Trong thực tế, thời gian khối trung bình, như được hiển thị trên trình Explorer là khoảng 5,67 giây/khối. Và có một số lý do có thể giải thích được cho sự chậm trễ này như: Mạng có thể quyết định cập nhật lại mainet, dẫn đến việc tạm dừng chu kỳ đúc…

Staking: Hieu ve co che tinh toan lai suat APR - anh 5

Ứng dụng Cosmostation hiển thị cho bạn APR được tính theo thời gian khối thực. Bạn có thể tính toán chính xác phần thưởng staking hàng ngày/hàng tháng “thực tế” của mình với tỷ lệ này. 

APR staking Final = (APR staking thực tế) * (1 – Phí cho Validator)

Thứ hai, phí của trình xác nhận. Trình xác thực cung cấp nhiều tỷ lệ phí (commission), vì vậy người dùng có thể chọn trình xác thực ưa thích cho một danh mục đầu tư được tối ưu hóa.

Tóm lược

Tóm lại, APR thể hiện ngắn gọn mức độ quan tâm đến việc staking. APR thực tế thấp hơn một chút so với APR danh nghĩa được hiển thị, vì có các yếu tố khác cần được xem xét như thuế cộng đồng, tỷ lệ token staking và phí hoa hồng của trình xác thực.

Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, tính toán APR ở trên chỉ xem xét yếu tố lạm phát trên blockchain. Do đó, tổng lợi nhuận mà người dùng nhận được có thể cao hơn dự đoán của APR thực tế khi phí giao dịch của mạng được phân phối.