China UnionPay

China UnionPay - anh 1

China UnionPay hay UnionPay là thẻ thanh toán quốc tế mang thương hiệu Union Pay có trụ sở công ty tại Trung Quốc. Thẻ UnionPay hiện tại được chấp thuận thanh toán tại hơn 150 quốc gia trên thế giới bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tại Việt Nam có các ngân hàng hỗ trợ, liên kết và phát hành thẻ tín dụng UnionPay như Sacombank, Vietcombank,…

Back to top