Ngân hàng Goldman Sachs

Ngân hàng Goldman Sachs - anh 1
Goldman Sachs là một ngân hàng đầu tư toàn cầu có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 1869 bởi Marcus Goldman và tên của công ty được đổi thành Goldman Sachs vào năm 1885.
Xem Thêm
Back to top