Roger Ver

Roger Ver - anh 1

Roger Ver, thường được gọi là “Bitcoin Jesus” là một nhân vật có tiếng trong cộng đồng Bitcoin (BTC) và là một trong những nhà đầu tư tiền mã hóa từ những ngày đầu tiên. Trong những năm qua, Roger đã vướng vào một số quan điểm gây tranh cãi liên quan đến các vấn đề trong không gian Bitcoin. Ông luôn ủng hộ sự tự do kinh tế, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tự nguyện – tất cả những điều này chính là lý do khiến Roger dành sự quan tâm đặc biệt đối với Bitcoin và thị trường tiền mã hóa.

Back to top