Algorithmic Stablecoin

Algorithmic Stablecoin - anh 1

Algorithmic Stablecoin là stablecoin có sự ổn định dựa trên cơ chế co giãn cung cầu (elastic supply) nhờ xài thuật toán gọi là Rebase. Các stablecoin thuật toán không được hỗ trợ bởi tiền pháp định hoặc tiền mã hoá. Thay vào đó, giá được neo bằng các thuật toán và hợp đồng thông minh, quản lý việc cung cấp các token đã phát hành. Về mặt chức năng, chính sách tiền tệ của loại tiền này khá giống chính sách quản lý tiền tệ quốc gia được các ngân hàng trung ương sử dụng. Stablecoin thuật toàn được chia làm 3 loại là single-token model, multiple-token model và hybrid model.

Xem Thêm
Back to top