Bloomberg

Bloomberg - anh 1

Bloomberg là tập đoàn cung cấp tin tức, thông tin tài chính toàn cầu, gồm dữ liệu giá, thời gian hay dữ liệu tài chính, giao dịch, phân tích. Bloomberg được sáng lập bởi Michael Bloomberg vào năm 1981. Những thông tin về thị trường tiền mã hóa được đăng tải trên Bloomberg đều là những tin tức đã được xác thực và có sự uy tín rất cao. Chính vì vậy, các nhà đầu tư tài chính nói chung và các nhà đầu tư tiền mã hóa thường xuyên truy cập vào các kênh truyền thông của Bloomberg để được cập nhật nhưng tin tức hàng đầu và nhanh chóng về giá cả các đồng tiền mã hóa, các sự kiện nổi bật, các thông cáo báo chí có ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường tiền mã hóa.

Back to top