Bridge

Bridge - anh 1

Bridge (Cổng kết nối) giúp quá trình trao đổi dữ liệu giữa các chuỗi dữ liệu khối (blockchain) được diễn ra liền mạch.

Xem Thêm

Tin mới nhất

Back to top