Chainalysis

Chainalysis - anh 1

Chainalysis là công ty phân tích và bán các công cụ phân tích dữ liệu blockchain hàng đầu có tiếng tăm trong thị trường tiền mã hóa. Được thành lập vào năm 2014, Chainalysis giúp các chính phủ và các công ty trong khu vực tư nhân phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác trong hoạt động bất hợp pháp.

Back to top