Circle

Circle - anh 1

Circle là một startup công nghệ thanh toán Peer To Peer thành lập vào năm 2013 và được bảo trợ bởi ngân hàng Goldman Sachs. Công ty tài chính tiền mã hóa Circle cho ra mắt đồng tiền mã hóa USDC coin vào năm 2018 và vừa huy động được 440 triệu USD trong vòng tài trợ vào tháng 5 năm 2021.

Back to top