đào Altcoin

đào Altcoin - anh 1

Đào Altcoin là thuật ngữ dùng để chỉ việc khai thác các đồng tiền mã hóa Altcoin. Những người đào Altcoin thường được gọi là thợ mỏ, họ sử dụng công cụ là các máy đào chuyên dụng để giải quyết các vấn đề tính toán cho phép liên kết các khối giao dịch (blockchain) lại với nhau. Phần thưởng được trả cho công việc này là Altcoin. Trong những năm vừa qua, giá Bitcoin (BTC) và Altcoin liên tục tăng trưởng mạnh chính vì thế mà các thợ mỏ tham gia đào Altcoin cũng như các máy đào Altcoin liên tục gia tăng theo. Mạnh mẽ nhất trong thị trường đào Altcoin chính là Ethereum (ETH).

Back to top