HECO là gì?

HECO là gì? - anh 1

Huobi ECO Chain (Heco) là một nền tảng blockchain đầu tiên được ra mắt trên Huobi Open Platform. Nền tảng này được giới thiệu là một nền tảng public chain decentralized, có hiệu quả cao và tiết kiệm phí giao dịch. Nó thì cho phép lập trình smart contract và hỗ trợ các giao dịch với hiệu suất cao.

Xem Thêm
Back to top