IEO

IEO - anh 1

IEO là Initial Exchange Offering, một hình thức gây quỹ cho các dự án trên nền tảng tiền mã hóa thông qua việc bán Token của các nhà phát triển trong các sàn giao dịch tiền mã hóa, là nơi mà các nhà đầu tư có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được góp phần vào quá trình xây dựng hệ thống của dự án. Đầu tư tiền mã hóa trên các sàn giao dịch đã trở thành nguồn thu lợi nhuận của hàng triệu người trên thế giới. IEO là một trong những mô hình đầu tư kiểu mới với sự hỗ trợ của các sàn giao dịch. IEO đang được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng đầu tư mới trong những năm tiếp theo. Coinvn cập nhật những tin tức mới nhất và cách tham gia IEO trên các sàn giao dịch nổi tiếng cho các nhà đầu tư tiền mã hóa.

Back to top