JR Willet

JR Willet - anh 1

JR Willett là người sáng lập Mastercoin (Omni) và cũng là người phát minh ra phương pháp ICO đầu tiên trên thế giới và stablecoin thuật toán. JR Willett được mệnh danh là người đàn ông hấp dẫn nhất trong ngành tiền mã hóa. Thậm chí đồng tiền mã hóa lớn thứ 2 Ethereum một phần được lấy cảm hứng từ những ý tưởng của JR Willett. Dù thế, Willett thừa nhận rằng vào năm 2012, ông đã đánh giá quá cao tốc độ mà việc chấp nhận tiền mã hóa sẽ xảy ra.

Back to top