MinerGate Mobile

MinerGate Mobile - anh 1

MinerGate Mobile là ứng dụng trên điện thoại của MinerGate. Minergate là một phần mềm đào các đồng tiền mã hóa. Minergate đã ra đời khá lâu và được nhiều thợ đào tiền mã hóa xem là mỏ đào coin lớn nhất và đa dạng loại coin nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trên điện thoại, các nhà đầu tư có thể vào CH Play hoặc App Store và tìm với từ khóa “Minergate Mobile Miner” để tham gia đào tiền mã hóa.

Back to top