Tin mới nhất

Chu so huu ten mien Amazon.eth ENS bo qua de nghi mua lai 1 trieu USDC tren OpenSea  - anh 1
Ethereum Name Service
Trước khi hết hạn, lời đề nghị này có giá trị xấp xỉ 10 lần so với lần bán cuối cùng của tên miền.
3532
RTFKT: Tiep tuc mua ten mien moi, bi an sau viec so huu toi 10 ten mien Ethereum - anh 1
Ethereum Name Service
Nike sử dụng số tiền này để mua tên miền “DotSwoosh” của Ethereum cho thương hiệu RTFKT. Với chiến lược đầu tư này, Nike tham vọng sẽ tạo nên dấu ấn thương hiệu, cũng như đứng vững trong không gian blockchain.
7896
Back to top