Ethereum virtual machine (EVM)

Ethereum virtual machine (EVM) - anh 1

Máy ảo Ethereum (EVM) là một phần mềm máy tính dùng để dịch các đoạn mã giữa các bước thao tác thay đổi trạng thái dũ liệu trên chuỗi của người dùng và các bước xử lí bên trong hệ thống. Nhìn ở một cấp độ cao hơn, EVM là một máy tính phi tập trung toàn cầu chạy trên cấu trúc blockchain của Ethereum, nó chứa hàng triệu đối tượng với những dữ liệu được sao lưu vĩnh viễn.

Xem Thêm

Tin mới nhất

Back to top