IDO (Initial DEX Offering)

IDO (Initial DEX Offering) - anh 1

IDO (Initial DEX Offering):Hình thức gọi vốn và liệt kê tiền điện tử trong các sàn giao dịch phi tập trung, hiện tại IDO đang là trend gọi vốn của năm nay do tính tiện lợi của nó.

Back to top