Telegram

Telegram - anh 1

Telegram là mạng xã hội hàng đầu dành cho các nhà đầu tư tiền mã hóa. Hầu hết các dự án blockchain, các dự án liên quan đến tiền mã hóa ngoài dùng Twitter như kênh truyền thông chính thức, thì Telegram như là một kênh thông báo cũng như xây dựng cộng đồng. Telegram còn được sử dụng để thông báo coin list sàn, làm airdrop, thảo luận giữa các nhà đầu tư tiền mã hóa của dự án. Tại Việt Nam, Telegram được sử dụng rộng rãi để thảo luận về giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH),… chia sẻ những dự án đầu tư lợi nhuận cao trên thị trường tiền mã hóa. Coinvn có một cộng đồng về Telegram với các thành viên chia sẻ rất nhiệt tình về kinh nghiệm cũng như các dự án hàng đầu thị trường tiền mã hóa là Coinvnnetwork.

Back to top