Derivatives

Derivatives - anh 1

Tài sản phái sinh (Derivatives) là công cụ tài chính phổ biến được sử dụng để bảo vệ những tài sản dễ thay đổi về giá trị, giá trị của nó được thừa hưởng từ những tài sản đảm bảo khác. Trong tài chính phi tập trung, tài sản phái sinh là đại diện của các tài sản kĩ thuật số như Ethereum, Dai, Curve, hay YFI; và được biết đến với tên gọi như yETH, aDAI, yCRV, và yYFI.

Xem Thêm

Tin mới nhất

Back to top