Nhật Bản

Nhật Bản - anh 1

Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu trong việc giao dịch Bitcoin (BTC). Tại Nhật Bản, Bitcoin (BTC) bắt đầu được giao dịch trên sàn giao dịch MtGox vào tháng 06 năm 2010 và đến năm 2013 được sử dụng để giao dịch hàng hóa và tài sản đầu tư. Nhật Bản chính thức thừa nhận Bitcoin và các đồng tiền mã hóa như là tài sản, phương tiện thanh toán nhưng không phải là “đồng tiền luật định”. Các nhà quản lý tiền mã hóa ở Nhật Bản đã phải đau đầu sau khi xảy ra vụ hack tại sàn giao dịch tiền mã hóa Coincheck lớn nhất Nhật Bản mất tổng cộng 534 triệu USD tiền mã hóa NEM vào tháng đầu năm 2018.

Back to top