Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto - anh 1

Satoshi Nakamoto là người đã sáng tạo ra tiền mã hóa Bitcoin (BTC) và khởi tạo thành công phần mềm mã nguồn mở Bitcoin Core. Hiện nay Bitcoin (BTC) đang thu hút nhiều nhà đầu tư tài chính trên khắp thế giới và trở thành nguồn thu lợi nhuận của họ. Satoshi Nakamoto bắt đầu thiết kế Bitcoin từ năm 2007 với tôn chỉ đây là một hệ thống giao dịch mà không cần sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên. Theo ước tính, Satoshi Nakamoto đang sở hữu 1 triệu Bitcoin (BTC) và theo Cointelegraph, nếu giá Bitcoin đạt mức 182.000 USD, Satoshi Nakamoto có thể trở thành người giàu nhất hành tinh.

Back to top