Boi canh phap ly: Chu de dinh ky tai su kien Token2049 - anh 1

TOKEN2049 là sự kiện Web3 lớn được tổ chức thường niên ở Singapore và London. Đây là sân chơi dành cho các hệ sinh thái toàn cầu, kết nối trao đổi ý tưởng và định hình ngành tiền mã hóa. Hội nghị quy tụ nhiều doanh nhân, tổ chức, nhà đầu tư và những người quan tâm đến Crypto và blockchain.

Back to top