Dogecoin vuot qua Bitcoin va nhung dieu dang chu y khac tai thi truong Crypto Trung Quoc - anh 1

Doge vượt qua Bitcoin và Ethereumn về khối lượng giao dịch và lượt truy cập tìm kiếm; giải pháp Blockchain của VeChain trên sóng truyền hình quốc gia và HOO ra mắt Smart Chain riêng.

Sotheby’s chap nhan thanh toan bang Bitcoin va Ethereum qua Coinbase - anh 1

Một trong những nhà đấu giá lâu đời và lớn nhất thế giới, Sotheby’s sẽ chấp nhận Bitcoin và Ether như một phương thức thanh toán mới.

Back to top