Coinmarketcap

Coinmarketcap - anh 1

Coinmarketcap là website theo dõi hầu hết các đồng tiền mã hóa đang được niêm yết trên thị trường, ví dụ như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA)… cho phép người dùng có thể cập nhật giá tiền mã hóa. Bên cạnh đấy, Coinmarketcap còn thể hiện số lượng các đồng tiền mã hóa đang được lưu hành, khối lượng giao dịch theo từng khoảng thời gian, giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa, xem trang web chính thức hoặc các hoạt động trên mạng xã hội của các đồng tiền mã hóa. Coinmarketcap chỉ cung cấp thông tin dữ liệu tổng quát về thị trường tiền mã hóa cho các nhà đầu tư làm các phép so sánh, đo lường, thống kê để từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư đúng đắn sinh lợi nhuận.

Back to top