Lending / Borrowing

Lending / Borrowing - anh 1

Borrowing là thuật ngữ chỉ việc một đơn vị mượn tiền mặt hoặc tiền điện tử bằng cách thế chấp chính những đồng tiền điện tử mà đơn vị đó đang sở hũu. Và những đồng điện tử đã dùng để thế chấp không thể mang ra giao dịch.
Lending là hình thức cho mượn tiền điện tử nhưng vẫn giữ quyền sở hữu và còn kiếm được lãi suất cho mượn trong khoảng thời gian đó,

Xem Thêm
Back to top