Cosmos Hub 2.0 – Có thể mang đến điều gì cho ATOM holder?

Cosmos Hub đã phát hành whitepaper 2.0 vào cuối tháng 9, phác thảo một cuộc đại tu về token. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó có thể mang đến những điều gì.

1000Total views
Cosmos Hub 2.0 – Co the mang den dieu gi cho ATOM holder? - anh 1
Cosmos Hub 2.0 - Có thể mang đến điều gì cho ATOM holder?

Bốn công cụ tạo doanh thu cho Cosmos Hub

Cosmos Hub 2.0 - Co the mang den dieu gi cho ATOM holder? - anh 2

Cosmos Hub chỉ là một trong nhiều chuỗi dành riêng cho ứng dụng trong hệ sinh thái Cosmos và nó không tích lũy giá trị từ sự phát triển của hệ sinh thái. Cosmos Hub 2.0 đưa ra bốn sáng kiến ​​để trao quyền cho Hub và token ATOM. Cụ thể là Interchain Security, Liquid Staking, Interchain Scheduler và Interchain Allocator. Trong số này, Interchain Security và Interchain Scheduler cung cấp hai nguồn phần thưởng mới cho những người nắm giữ ATOM. Liquid Staking và Interchain Allocator cung cấp các dịch vụ bổ sung cho hệ sinh thái.

Cosmos Hub 2.0 - Co the mang den dieu gi cho ATOM holder? - anh 3

Interchain Security

Chuỗi ứng dụng trong hệ sinh thái Cosmos là các chuỗi khối PoS độc lập được bảo mật bởi những validator để xác thực các giao dịch và tạo các khối mới cho Chuỗi ứng dụng. Việc khởi động các validator mới rất tốn kém. Bằng Interchain Security, các Chuỗi ứng dụng có thể thuê bảo mật của họ từ Cosmos Hub, do đó hạ thấp rào cản gia nhập cho các Chuỗi ứng dụng mới. 

Hiện tại, chủ sở hữu ATOM chỉ có thể nhận được phần thưởng staking bằng cách stake ATOM. Đồng thời, các chuỗi ứng dụng sẽ thuê trình xác minh của Cosmos Hub để có tính bảo mật cao hơn bằng cách thanh toán token gốc của họ dưới dạng phí dịch vụ. Điều này có nghĩa là ngoài phần thưởng là ATOM từ việc phát hành token, những người staking cũng sẽ nhận được token gốc của Chuỗi ứng dụng như một phần của phần thưởng staking.

Do đó, phần thưởng từ việc staking ATOM trong tương lai sẽ bao gồm bốn yếu tố:

  • ATOM phát hành mới (tức là lạm phát): Tỷ lệ phần thưởng hiện tại là khoảng 18%.
  • Phí giao dịch: Phần thưởng này là tối thiểu, tổng phí giao dịch mà người dùng Cosmos Hub phải trả hiện chỉ là 1 triệu USD mỗi năm.
  • Token gốc của các chuỗi ứng dụng khác từ việc sử dụng các dịch vụ Interchain Security.
  • Doanh thu từ Interchain Scheduler

Interchain Scheduler

Interchain Scheduler là một thị trường MEV cho hệ sinh thái Cosmos.

Một cách để giải quyết MEV – tạo thị trường mở MEV

MEV không tốt cho người dùng và các trường giải pháp khác nhau được thiết kế để giải quyết nó. Một cách phổ biến là tạo ra một thị trường mở cho các cơ hội MEV. Validator bán đấu giá quyền cho front-run users, bán không gian khối cho thị trường mở của các nhà kinh doanh chênh lệch giá. Các nhà giao dịch chênh lệch giá sẽ cần phải trả một khoản phí để chặn các nhà sản xuất để đảm bảo các giao dịch của họ được đối xử ưu đãi.

Bộ Interchain Scheduler dự kiến sẽ hình thành một thị trường liên chuỗi cho phép người dùng đặt giá thầu trên block space thông qua các chuỗi được kết nối với Cosmos Hub. Bằng cách đặt giá thầu block space trên các chuỗi khác nhau, các nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể chốt lợi nhuận với sự đảm bảo thực thi mạnh mẽ. Bộ Interchain Scheduler sẽ chuyển hướng các khoản phí được tạo từ thị trường MEV chuỗi chéo sang kho bạc Cosmos Hub.

Tổng quan về các luồng doanh thu mới của Cosmos Hub:

Cosmos Hub 2.0 - Co the mang den dieu gi cho ATOM holder? - anh 4

Ở phía bên trái của sơ đồ trên gồm có:, Interchain Security, transaction fees, new token issuance và Interchain Scheduler là bốn nguồn doanh thu cho Cosmos Hub. Interchain Allocator tương tự như một quỹ đầu tư mạo hiểm đã triển khai nguồn vốn được tạo ra để khởi động Cosmos DApps và các sáng kiến khác.

Doanh thu sẽ được phân phối cho người xác thực/người ủy quyền và nhóm cộng đồng hoặc được chuyển đến Kho bạc của Cosmos Hub để tài trợ cho sự phát triển công khai và tăng trưởng trong tương lai.

Đồ thị lạm phát mới của ATOM

Mức lạm phát của token ATOM trước đây đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích vì tỷ lệ lạm phát cao. Lạm phát nằm trong khoảng từ 7% đến 20% tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm của tổng số ATOM được stake. Tỷ lệ lạm phát đã đứng trên 10% trong hầu hết thời gian.

Tokenomics mới cho ATOM được tân trang lại hoàn toàn với lịch phát hành mới trong whitepaper Cosmos Hub 2.0 (phiên bản v1.0 đầu tiên).

Cosmos Hub 2.0 - Co the mang den dieu gi cho ATOM holder? - anh 5

Đường đứt nét thể hiện lịch phát hành cũ, lịch phát hành này liên tục tăng theo thời gian. Đường liền nét thể hiện lịch phát hành mới, lịch phát hành mới sẽ có 2 đợt.

  • Một giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài trong 36 tháng. Trong giai đoạn này, 10 triệu đơn vị ATOM sẽ được phát hành trong tháng đầu tiên, giảm dần theo thời gian cho đến khi đạt đến trạng thái ổn định. Điều này sẽ đẩy mạnh lạm phát lên gần 20% (khoảng 55 triệu token mới sẽ được đúc trong năm đầu tiên).
  • Sau 36 tháng, bước vào giai đoạn ổn định. Số lượng phát hành ATOM sẽ giảm xuống còn 300.000 mỗi tháng, đưa tỷ lệ lạm phát ATOM xuống dưới 1%.

Ngoài phần thưởng staking, một phần của đợt phát hành được đề xuất sẽ được chuyển đến Kho bạc Cosmos Hub mới và sẽ được sử dụng để hỗ trợ các sáng kiến ​​giúp tăng cường áp dụng, tăng trưởng và vốn hóa hệ sinh thái Cosmos.

Sau khi phát hành whitepaper Cosmos Hub 2.0, lạm phát cao ban đầu đã gây lo ngại nghiêm trọng từ cộng đồng, lo sợ việc nắm giữ ATOM của họ sẽ bị pha loãng. Nhóm Cosmos Hub đã nhận thấy mối lo ngại này và đã xuất bản phiên bản sửa đổi của sách trắng 2.0 với lịch lạm phát ATOM được điều chỉnh.

Theo lịch trình mới được sửa đổi, việc phát hành một lần 4.000.000 ATOM sẽ diễn ra trước giai đoạn chuyển đổi. Sau đó, 10 đợt trị giá 4.000.000 ATOM có thể được cấp cho Kho bạc bất cứ lúc nào trên mỗi phiếu bầu của chủ sở hữu ATOM.

Nhận xét về Tokenomics mới

Vấn đề với Tokenomics hiện tại là Cosmos Hub không thể thu được lợi ích trực tiếp nào từ sự phát triển của hệ sinh thái Cosmos và việc thiếu giá trị tích lũy cho ATOM. Công cụ lập lịch trình bảo mật liên chuỗi và bảo mật liên chuỗi đang cố gắng giải quyết vấn đề này, trao quyền cho Hub và mang lại giá trị cho ATOM.

Công cụ lên lịch phát hành ATOM mới được đề xuất ban đầu trong giai đoạn chuyển tiếp có lạm phát lớn. Mục đích của nó là gây quỹ bổ sung cho quỹ Cosmos Hub từ đợt phát hành token mới. Cùng với bối cảnh vĩ mô bất lợi, lạm phát cao là điều đáng lo ngại, đặc biệt là do việc phát hành token tăng cao sẽ bắt đầu ngay sau khi triển khai các bản cập nhật Cosmos Hub 2.0, trong khi các luồng doanh thu mới như Interchain Security và Interchain Scheduler cần thời gian để thực sự thành hiện thực.

Trong phiên bản v1.2 sửa đổi, mối lo lạm phát phần lớn đã được giảm bớt. Chỉ có 4 triệu ATOM bổ sung được thiết lập để đúc, đây chỉ là 1,4% tổng số tiền lưu hành. 10 đợt tiếp theo trị giá 4 triệu ATOM sẽ chỉ được đúc tùy thuộc vào phiếu bầu của chủ sở hữu. Kế hoạch phân chia này cũng cho phép có thêm thời gian để phát triển các nguồn doanh thu khác và có thể bù đắp phần nào tác động lạm phát nếu doanh thu của Cosmos Hub bắt đầu thành hiện thực.