Bộ Tài chính Nga đã trình lên Chính phủ dự thảo quy định về tiền mã hóa

Ngoài các đề xuất về giao dịch và khai thác, dự thảo quy định tiền mã hóa của Bộ Tài chính Nga còn nêu rõ thanh toán bằng tiền mã hóa vẫn sẽ bị cấm tại quốc gia này.

2308Total views
Listen to article
play!
Bo Tai chinh Nga da trinh len Chinh phu du thao quy dinh ve tien ma hoa - anh 1

Vào ngày 18/02/2022, Bộ Tài chính Nga đã trình lên Chính phủ Liên bang một dự thảo quy định các biện pháp điều chỉnh tiền mã hóa. 

Theo đó, việc sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán trên lãnh thổ Liên bang Nga sẽ tiếp tục bị cấm và tiền mã hoá chỉ được coi là một công cụ đầu tư. Dự thảo còn đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với các sàn giao dịch và đơn vị khai thác dịch vụ. Đối với các sàn giao dịch, họ phải thực hiện các báo cáo, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro… để được cấp giấy phép hoạt động bởi một cơ quan có thẩm quyền do Chính phủ quyết định. Còn các sàn giao dịch nước ngoài sẽ phải đăng ký pháp nhân tại Nga để có thể cung cấp dịch vụ trong nước.

Ngoài ra, nếu bất kỳ ai muốn giao dịch tiền mã hóa, họ sẽ phải trải qua bài kiểm tra trực tuyến để đảm bảo có đủ kiến thức về thị trường cũng như nhận thức được rõ ràng các rủi ro có thể xảy ra. Đối với công dân, nếu vượt qua bài kiểm tra, họ có thể đầu tư vào tiền mã hóa với số vốn không vượt quá 600 nghìn RUB. Ngược lại, họ sẽ bị giới hạn ở mức 50 nghìn RUB. Còn đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các pháp nhân đủ điều kiện thì họ có thể giao dịch không hạn mức.

Bên cạnh đó dự thảo còn quy định về phương thức thanh toán. Tất cả các giao dịch đều phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng và tài khoản của người dùng phải được xác thực chính xác. Đồng thời, các sàn giao dịch cũng phải cam kết phân tách rõ ràng tài khoản của sàn và tài khoản của người dùng để đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo. 

Còn đối với những cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình khai thác tiền mã hóa, dự thảo cũng quy định về quá trình thông báo cho cơ quan thuế để cơ quan này thực hiện chức năng kiểm soát và giám sát theo đúng quy định của pháp luật. 

Cuối cùng, trong dự thảo, Bộ Tài chính thông báo sẽ xem xét sâu hơn các đề xuất từ phía Ngân hàng TW Nga. Trước đó, Ngân hàng TW Nga đã phản đối tổ chức phát hành, lưu hành tiền mã hóa cũng như đề xuất trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt tối đa cho cá nhân và tổ chức lần lượt là 500 nghìn RUB và 1 triệu RUB. 

Hiện tại, văn bản chính thức của dự thảo vẫn chưa được cập nhật trong cơ sở dữ liệu trực tuyến cho các văn bản quy phạm pháp luật của Nga. 

Tin tức tiền mã hóa 24/7
Thảo luận về tiền mã hóa tại đây
Xem thêm
articles