GameFi

GameFi - anh 1

GameFi là từ ghép của trò chơi điện tử (Game) và tài chính phi tập trung, hay còn được hiểu rộng rãi hơn là hình thức chơi game kiếm tiền (P2E – Play to Earn). Nguyên tắc của GameFi dựa trên sự giao thoa giữa công nghệ blockchain, trò chơi điện tử và các sản phẩm tài chính phi tập trung khác như: các token không thể thay thế (NFTs), hoạt động đầu tư khai thác lãi suất (yield farming), các hình thức cho vay và mượn (borrowing and lending) hay các đồng ổn định bằng thuật toán (Algorithmic Stablecoin), v.v…. Hình thức GameFi này đã giúp mang khái niệm tiền điện tử đến gần hơn với đại đa số người, khi giờ đây có thể vừa chơi vừa kiếm tiền.

Back to top