Hard fork Shanghai trên testnet Goerli gặp vấn đề

Các nhà phát triển Ethereum vẫn cần ấn định ngày để hard fork Thượng Hải hoạt động trên blockchain mainnet.

336Total views
Listen to article
play!
Hard fork Shanghai tren testnet Goerli gap van de - anh 1
Hard fork Shanghai trên testnet Goerli gặp vấn đề

Buổi tổng duyệt cuối cùng cho bản nâng cấp Shanghai sắp tới của Ethereum, được gọi chính xác hơn là “Shapella” đã diễn ra vào thứ Ba trên mạng thử nghiệm Goerli (testnet). Thử nghiệm đã mô phỏng việc rút tiền staking ether (ETH), đưa bản nâng cấp rất được mong đợi đến gần hơn với bước cuối cùng: kích hoạt trực tiếp trên blockchain mainnet vào khoảng tháng tới.

Quá trình nâng cấp được kích hoạt vào epoch 162304 lúc 10:26 UTC. Tuy nhiên, epoch vẫn chưa được hoàn thiện tại thời điểm viết bài do tỷ lệ tham gia của người xác thực thấp. Trong điều kiện tham gia bình thường, epoch  sẽ kết thúc lúc 10:38 UTC (6:38 chiều ET).

Tỷ lệ tham gia của trình xác thực là 29% tại thời điểm epoch được kích hoạt, tỷ lệ này đặc biệt thấp đối với Ethereum. Nhà phát triển cốt lõi Ethereum, Tim Beiko, lưu ý rằng trong khi tiền gửi đang được xử lý, quá trình này không diễn ra suôn sẻ vì một số validator testnet đã không nâng cấp phần mềm client của họ trước Goerli fork.

Bản nâng cấp Shanghai sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi hoàn toàn của Ethereum sang mạng bằng chứng cổ phần (PoS) bằng cách cuối cùng cho phép người xác nhận rút Ether đã staked của họ cũng như bất kỳ phần thưởng nào kiếm được từ việc thêm hoặc phê duyệt các khối vào blockchain. Các khoản tiền này đã bị khóa kể từ tháng 12 năm 2020 khi PoS Beacon Chain của Ethereum đi vào hoạt động.

Goerli là mạng cuối cùng trong số ba mạng thử nghiệm chạy qua mô phỏng như vậy. Thử nghiệm này được mong đợi nhất trong cả ba thử nghiệm vì nó sẽ đưa Ethereum tiến một bước gần hơn đến hệ thống bằng chứng cổ phần đầy đủ chức năng. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để các nhà cung cấp dịch vụ staking kiểm tra xem các khoản rút ETH đã staked có được xử lý đúng cách trước khi nâng cấp hoạt động hay không.

Các nhà phát triển Ethereum sẽ họp hai tuần một lần để xác định ngày nâng cấp mainnet Thượng Hải. Trong cuộc gọi hai tuần một lần gần đây nhất, các nhà phát triển Ethereum đã dự kiến mainnet sẽ diễn ra vào đầu tháng 4.

Coinvn tổng hợp

Tin tức tiền mã hóa 24/7
Thảo luận về tiền mã hóa tại đây
Xem thêm
articles