Uniswap

Uniswap - anh 1

Uniswap là một giao thức thanh khoản tự động và là một trong những sàn giao dịch phi tập trung phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng để trao đổi tiền mã hoá. Uniswap cũng là tên của công ty ban đầu xây dựng giao thức Uniswap. Giao thức tạo điều kiện cho các giao dịch tự động giữa các token mã hoá trên blockchain Ethereum thông qua việc sử dụng hợp đồng thông minh. Uniswap có phát triển đồng tiền mã hóa UNI, nằm trong top 20 vốn hóa thị trường tiền mã hóa. Coinvn luôn cập nhật tin tức mới nhất về sàn giao dịch Uniswap cũng như giá Uniswap và thị trường tiền mã hóa cho các nhà đầu tư.

Back to top