COINVN

COINVN - anh 1

Coinvn là kênh tin tức hàng đầu về thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam. Với những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong thị trường tài chính và thị trường tiền mã hóa. Coinvn liên tục cập nhật giá cả các đồng tiền mã hóa như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Litecoin (LTC),… Bên cạnh đó, Coinvn còn cung cấp các cẩm nang có có cho những nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa. Đặc biệt, cộng đồng Coinvn còn là nơi trao đổi kiến thức và kinh nghiệm đầu tư tiền mã hóa như Ethereum 2.0, Polkadot, NFT và Memecoin.

Back to top