Dữ liệu On-chain

Dữ liệu On-chain - anh 1

Dữ liệu on-chain bao gồm tất cả dữ liệu của các giao dịch phát sinh trên một hệ thống blockchain – hay nói cách khác – tất cả thông tin chứa trong tất cả các khối dữ liệu của một chuỗi blockchain. Trong trường hợp của những dữ liệu on-chain công cộng, ai cũng có thể xem thông tin chứa trong đó, và các dữ liệu này có thể được chia làm các loại như: – Thông tin giao dịch (thông tin địa chỉ gửi và nhận các giao dịch, số tiền giao dịch và số dư của các tài khoản giao dịch) – Dữ liệu của một khối (các lịch sử thay đổi theo mốc thời gian, các phí phải trả cho thợ đào, các phần thưởng mà khối dữ liệu đã tặng) – Mã của hợp đồng điện tử (các quy tắc kinh doanh được mã hóa trên chuỗi blockchain).

Xem Thêm

Tin mới nhất

Back to top