Giao thức Anchor và Acala tích hợp vào hệ sinh thái Unite Terra và Polkadot DeFi

Sau khi Acala công bố kế hoạch tham gia Wormhole, Acala và Anchor Protocol sẽ làm việc cùng nhau để đóng vai trò là cổng vào Polkadot và Terra, mang lại tính thanh khoản cao hơn và cơ hội mang lại lợi nhuận cho aUSD và UST.

2934Total views
Giao thuc Anchor va Acala tich hop vao he sinh thai Unite Terra va Polkadot DeFi - anh 1
Giao thức Anchor và Acala tích hợp vào hệ sinh thái Unite Terra và Polkadot DeFi

Acala đang làm việc với đội ngũ tại Anchor, một giao thức tiết kiệm và cho vay được xây dựng trên chuỗi khối Terra, để phát triển không gian Stablecoin phi tập trung thông qua nhiều loại tích hợp, bao gồm các hệ sinh thái Terra và Polkadot. Acala và Karura, parachain có trụ sở tại Acala’s Kusama, ban đầu sẽ giúp mở rộng các tùy chọn tài sản thế chấp của Anchor cho Stablecoin UST với Liquid DOT (LDOT) và Liquid KSM (LKSM), các liquid staking derivatives mang lại lợi nhuận của Acala. 

Giao thuc Anchor va Acala tich hop vao he sinh thai Unite Terra va Polkadot DeFi - anh 2

Các đội ngũ cũng sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng các nhóm thanh khoản cho aUSD và UST trên Acala, đóng vai trò như một cổng vào hệ sinh thái Polkadot cho người dùng UST. Hai nhóm sẽ tiếp tục xây dựng các tích hợp và triển khai nhiều hơn nữa trong hệ sinh thái Acala và Terra, sử dụng các tích hợp ban đầu này làm nền tảng.

Terra UST – Tiền phi tập trung, chống kiểm duyệt cho Internet

Giao thuc Anchor va Acala tich hop vao he sinh thai Unite Terra va Polkadot DeFi - anh 3

UST là một Stablecoin thuật toán, phi tập trung được xây dựng trên blockchain Terra. Lợi tức UST trên Anchor Protocol ổn định, được cung cấp chủ yếu bằng cách staking lợi nhuận từ nhiều tài sản Proof-of-Stake mà người dùng cung cấp làm tài sản thế chấp. Anchor cung cấp lợi suất biến động thấp trên tiền gửi Stablecoin Terra bằng cách cho những người đi vay gửi tài sản PoS làm tài sản thế chấp và tận hưởng quyền truy cập vào các dịch vụ thanh khoản thông qua UST.

Người dùng Polkadot và Kusama sẽ sớm có thể truy cập Anchor bằng cách sử dụng LKSM và LDOT của họ. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách chuyển tài sản staking thanh khoản của họ sang Terra thông qua Wormhole, sau đó cung cấp LDOT hoặc LKSM của họ làm tài sản thế chấp để vay UST trên Anchor. Bằng cách đó, người dùng sau đó nhận được các ưu đãi của ANC khi vay và có thể gửi UST của họ để kiếm được lợi tức ổn định. Với trường hợp sử dụng mới này cho LDOT và LKSM, một nhóm người dùng hoàn toàn mới từ Dotsama (Polkadot và Kusama) sẽ được giới thiệu với hệ sinh thái Terra.

Giao thuc Anchor va Acala tich hop vao he sinh thai Unite Terra va Polkadot DeFi - anh 4

aUSD – Stablecoin phi tập trung ban đầu của Polkadot và Kusama

aUSD sử dụng thế chấp quá mức và hỗ trợ tiền mã hoá để duy trì mức chốt của nó. Giao thức của aUSD tạo ra một loại Stablecoin từ một rổ tài sản dự trữ. Điều này cho phép mọi người giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ sử dụng USD mà không có sự biến động về giá. Và nếu muốn, trong khi vẫn giữ quyền sở hữu các tài sản dự trữ của họ như ACA, DOT, KAR, KSM, DOT và các dẫn xuất KSM, tài sản parachain và tài sản bắc cầu từ các mạng đồng thuận khác như BTC hoặc ETH. Các Stablecoin phi tập trung cũng sẽ là tài sản dự trữ đủ điều kiện cho aUSD, miễn là chúng được chấp nhận và vượt qua một cuộc bỏ phiếu quản trị.

aUSD có nguồn gốc từ hệ sinh thái Polkadot và Kusama, có nghĩa là nó có thể được chuyển chéo chuỗi sang bất kỳ parachain hoặc Dapp nào trong hệ sinh thái. Là tài sản định tuyến và giao dịch mặc định của hệ sinh thái Polkadot, aUSD sẽ cung cấp cho người dùng UST một cổng vào hệ sinh thái Polkadot để tận dụng UST hoặc aUST của họ để có thêm cơ hội lợi nhuận.

Giao thuc Anchor va Acala tich hop vao he sinh thai Unite Terra va Polkadot DeFi - anh 5

Acala và Anchor dự định tạo các nhóm UST/aUSD, ban đầu trên Acala, sau đó mở rộng sang nhiều parachains và L1 khác. Các nhóm sẽ nâng cao đáng kể tính thanh khoản cho aUSD và UST đồng thời cho phép các nỗ lực hợp tác cùng nhau phát triển không gian Stablecoin phi tập trung.

Tài sản thế chấp mới trên Anchor: LDOT và LKSM

Anchor sẽ sớm tích hợp LDOT và LKSM làm tài sản thế chấp trong giao thức của nó.

Trong khi tận hưởng lợi nhuận từ token DOT được staking (khoảng 14%) và token KSM được staking (khoảng 20%), người dùng Acala và Karura sẽ có thể sử dụng tài sản staking thanh khoản của họ thông qua thế chấp chuỗi chéo để truy cập vào lợi nhuận bổ sung trên Anchor. Việc phát hành UST tiếp theo có thể được gửi vào Anchor để kiếm APY hiện tại của nền tảng (khoảng 19%), tăng thêm lợi nhuận. Trong một ví dụ, người dùng có thể staking KSM của họ trên Karura để kiếm 20% và nhận token LKSM của họ, kế đến gửi LKSM của họ đến Anchor, gửi tiền vào Anchor để vay UST, sau đó gửi UST của họ vào để có thêm lợi nhuận.

Giao thuc Anchor va Acala tich hop vao he sinh thai Unite Terra va Polkadot DeFi - anh 6

Tóm lại, các tùy chọn thế chấp sau sẽ có sẵn cho người dùng Acala và Karura trên Anchor:

  • Thanh khoản KSM (LKSM) làm tài sản thế chấp trên Anchor từ Karura
  • Thanh khoản (LDOT) làm tài sản thế chấp trên Anchor từ Acala

Timeline

Lộ trình tích hợp sẽ tiến hành như sau:

  • Đề xuất LKSM làm tài sản thế chấp trên Anchor
  • Wormhole ra mắt trên Acala 
  • Đề xuất LDOT cho tài sản thế chấp trên Anchor
  • Nhóm aUSD/UST trên Acala (thông qua giao thức Tapio stableswap)
  • Tích hợp bổ sung

Quỹ hệ sinh thái 250 triệu đô la Mỹ

Giao thuc Anchor va Acala tich hop vao he sinh thai Unite Terra va Polkadot DeFi - anh 7

Nếu bạn là một nhà phát triển quan tâm đến việc xây dựng một dự án thúc đẩy lợi nhuận hoặc tiện ích của Stablecoin aUSD, hãy đăng ký tài trợ từ Quỹ hệ sinh thái 250 triệu đô la Mỹ aUSD.