Hướng dẫn cách thêm hoặc loại bỏ thanh khoản trên Bybit

Dưới đây là hướng dẫn từng bước giúp bạn thực hiện toàn bộ quy trình – thêm thanh khoản, xóa thanh khoản và hoán đổi token – để giúp giao dịch khai thác thanh khoản đầu tiên của bạn dễ dàng hơn.

1256Total views
Huong dan cach them hoac loai bo thanh khoan tren Bybit - anh 1
Hướng dẫn cách thêm hoặc loại bỏ thanh khoản trên Bybit

Trên máy tính để bàn

Vui lòng nhấp vào Earn => Khai thác thanh khoản trên thanh điều hướng để vào trang Khai thác thanh khoản.

Huong dan cach them hoac loai bo thanh khoan tren Bybit - anh 2

Thêm thanh khoản

Bước 1: Chọn nhóm thanh khoản

Tìm qua các nhóm có sẵn trong tất cả các Pool và chọn một nhóm mà bạn muốn thêm thanh khoản. Nhấp vào Thêm để vào trang Thêm thanh khoản.

Bước 2: Đặt lệnh thanh khoản của bạn với các thông số sau:

1. Chọn nhóm thanh khoản.

2a. Thêm hai token vào nhóm – hệ thống sẽ tự động xử lý chuyển đổi để đảm bảo rằng hai token có giá trị như nhau khi chúng được thêm vào nhóm thanh khoản, hoặc

2b. Thêm một token duy nhất vào nhóm – hệ thống sẽ tự động chuyển đổi một nửa giá trị của nó thành một token khác trong nhóm.

3. Nhập số tiền bạn muốn.

4. Chọn đòn bẩy ưa thích của bạn.

Huong dan cach them hoac loai bo thanh khoan tren Bybit - anh 3

Ghi chú:

  • Tiền gốc của bạn có thể bị lỗ vô thường và giá trị có thể dao động dựa trên các biến động của thị trường.
  • Đòn bẩy 1x cho biết rằng không có đòn bẩy nào được thêm vào. Xin lưu ý rằng rủi ro thanh lý có thể phát sinh nếu bạn chọn đòn bẩy cao hơn 1 lần.

Bước 3: Vui lòng kiểm tra kỹ chi tiết đơn hàng bạn đã tạo, sau đó nhấp vào Thêm thanh khoản.

Bước 4: Nhấp vào Xác nhận và bạn đã hoàn tất.

Xin lưu ý rằng đơn đặt hàng của bạn để thêm thanh khoản sẽ được hoàn thành trong vòng năm phút. Nếu thanh khoản mới được thêm vào vẫn đang chờ xử lý, thì thanh khoản của cặp giao dịch tương ứng không thể bị xóa.

Bạn có thể nhấp vào Quay lại Trang chủ để thêm thanh khoản. Để kiểm tra tính thanh khoản của bạn, hãy truy cập trang Thanh khoản của tôi bằng cách nhấp vào Xem thanh khoản của tôi.

Từ đó, bạn có thể dễ dàng quản lý các vị trí của mình – chọn thêm thanh khoản, xóa thanh khoản, hoán đổi token, xác nhận quyền sở hữu và tái đầu tư lợi nhuận hoặc giảm đòn bẩy.

Loại bỏ tính thanh khoản

Bước 1: Đi tới trang Thanh khoản của tôi, sau đó nhấp vào Thêm => Xóa để vào trang Xóa thanh khoản.

Bước 2: Chọn nhóm thanh khoản mà bạn muốn xóa token và kiểm tra số lượng của hai token mà bạn sẽ nhận được. Xin lưu ý rằng số lượng token thực tế bạn nhận được có thể thay đổi một chút do biến động giá.

Bước 3: Vui lòng kiểm tra kỹ các chi tiết, sau đó nhấp vào Xóa thanh khoản.

Huong dan cach them hoac loai bo thanh khoan tren Bybit - anh 4

Bước 4: Nhấp vào Xác nhận và bạn đã hoàn tất.

Lệnh xóa thanh khoản của bạn sẽ được hoàn thành trong vòng năm phút. Xin lưu ý rằng số lượng token thực tế bạn nhận được có thể thay đổi một chút do biến động giá.

Swap token

Bước 1: Nhấp vào Hoán đổi trong trang Khai thác thanh khoản, chọn token bạn muốn hoán đổi và nhập số lượng token mong muốn của bạn.

Bước 2: Vui lòng kiểm tra kỹ các chi tiết, sau đó nhấp vào Hoán đổi.

Lệnh hoán đổi của bạn sẽ được hoàn thành trong vòng vài giây. Xin lưu ý rằng số lượng token thực tế bạn nhận được có thể thay đổi một chút do biến động giá.

Phí khai thác thanh khoản Bybit

Bybit sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào khi bạn thêm hoặc bớt thanh khoản. Tuy nhiên, nếu thanh khoản bạn đã thêm vượt quá một ngưỡng nhất định, bạn có thể bị trượt giá.

Bybit sẽ tính phí hoán đổi 0,3% cho việc hoán đổi hai token. Phí hoán đổi kiếm được từ các giao dịch này sẽ được phân phối cho các nhà cung cấp thanh khoản. Xin lưu ý rằng nếu thanh khoản bạn đã hoán đổi vượt quá một ngưỡng nhất định, bạn có thể bị trượt giá.

Khai thác thanh khoản có phải là một khoản đầu tư được đảm bảo?

Bybit’s Liquidity Mining không phải là một sản phẩm không có rủi ro. Dự phòng khả năng thanh toán có thể chịu tổn thất vô thường và số tiền lợi nhuận không được đảm bảo.

Không có rủi ro thanh lý nếu bạn không thêm đòn bẩy. Tuy nhiên, bạn có thể gặp rủi ro thanh lý nếu đòn bẩy đã được áp dụng.

Xin lưu ý rằng tất cả các khoản đầu tư chính có thể bị mất nếu các vị thế được thanh lý. Bạn có thể thêm USDT để giảm đòn bẩy và giảm thiểu rủi ro thanh lý.