Kiến thức cơ bản về DeFi: Khai thác thanh khoản

Khai thác thanh khoản là một trong những cơ chế cơ bản của tài chính phi tập trung (DeFi).

13267Total views
Kien thuc co ban ve DeFi: Khai thac thanh khoan - anh 1
Kiến thức cơ bản về DeFi: Khai thác thanh khoản

Khai thác thanh khoản là gì? 

Nó đảm bảo rằng các nhóm thanh khoản chứa đủ thanh khoản bằng cách khuyến khích những người tham gia thị trường cung cấp tính thanh khoản. Đối với những người cung cấp tính thanh khoản, đây cũng là một cách tốt để thu được lợi nhuận từ tài sản tiền mã hoá của họ. 

Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp và trở thành nhà cung cấp thanh khoản bằng cách thêm thanh khoản vào nhóm. Khi bạn thêm tính thanh khoản, bạn luôn cần thêm cả hai token chung theo tỷ lệ tổng hợp hiện tại. Do đó, thêm thanh khoản không làm thay đổi tỷ lệ. Điều này cũng đúng với việc rút tiền thanh khoản.

Kien thuc co ban ve DeFi: Khai thac thanh khoan - anh 2

Chúng ta hãy một lần nữa xem xét một DEX pool nơi bạn có thể giao dịch táo và cam và giả sử rằng nó chứa 300 quả táo và 200 quả cam. Vậy tỉ lệ số táo và số cam là 3 : 2. Để thêm tính thanh khoản cho nhóm này, bạn cần thêm cả táo và cam với cùng tỷ lệ đó. Ví dụ: 60 quả táo và 40 quả cam. Sau lần bổ sung này, pool chứa 360 quả táo và 240 quả cam và bạn sở hữu 1/6 pool (hay 16,67%).

Điều gì xảy ra khi tỷ số thay đổi?

Khi tỷ lệ gộp thay đổi, tỷ lệ trong phần của bạn cũng vậy. Ví dụ, sau một số hoán đổi, dự trữ gộp lại có thể đã thay đổi thành 288 quả táo và 300 quả cam. Nếu bạn muốn rút tiền ngay bây giờ, bạn sẽ nhận được 48 quả táo và 50 quả cam. Vì vậy, bạn sẽ có ít hơn 12 quả táo và 10 quả cam so với khi bạn vào pool. (Lưu ý rằng tích số tiền của bạn không đổi: 60*40 = 2400 = 48*50)

Theo một nghĩa nào đó, các nhà cung cấp thanh khoản luôn đóng vai trò là người mua và người bán: Họ mua token giảm giá và bán khi tăng giá.

Token thanh khoản là gì?

Khi bạn tham gia nhóm, bạn từ bỏ token đầu vào của mình và thay vào đó nhận được cái gọi là token thanh khoản xác nhận yêu cầu của bạn đối với phần của bạn trong nhóm.

Như chúng ta đã thấy ở trên, số tiền tổng hợp thay đổi theo mỗi lần hoán đổi, nhưng sản phẩm luôn không đổi. Thực tế này cũng được phản ánh trong các mã thông báo thanh khoản: Khi bạn thêm mã thông báo A vào một bên và B vào mặt khác, bạn sẽ nhận được:

Kien thuc co ban ve DeFi: Khai thac thanh khoan - anh 3

token thanh khoản. Vì vậy, số lượng token thanh khoản phụ thuộc vào sản phẩm của số tiền đầu vào (căn bậc hai được sử dụng để điều chỉnh đơn vị và tỷ lệ).

Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ nhận được khoảng 49 token thanh khoản táo – cam (vì căn bậc hai của 60*40 là 48,99).

Phần thưởng và hoa hồng – Điều gì mang lại cho các nhà cung cấp thanh khoản?

Như chúng ta sẽ thấy ở phần sau, việc cung cấp tính thanh khoản không phải là không có rủi ro. Vì vậy, các nhà cung cấp thanh khoản được thưởng cho dịch vụ này. Trên DeFiChain, họ nhận được hai loại phần thưởng khác nhau:

  • Phần thưởng khối, được trả bằng DFI: Với mỗi khối mới trên chuỗi khối DeFiChain, một số DFI mới được tạo ra. Con số này đang giảm 1,658% sau mỗi 32.690 khối (khoảng 11 ngày) và được phân bổ cho các nguyên nhân khác nhau theo phân bổ cố định. Ví dụ: 1/3 DFI mới chuyển đến masternode đã khai thác khối làm phần thưởng staking, một phần nhỏ hơn được chuyển vào quỹ cộng đồng và một phần khác trong số đó dành cho các nhà cung cấp thanh khoản. Phần cuối cùng này là nơi đến từ các phần thưởng khối.
  • Tiền hoa hồng, được trả bằng hai token chung: Mỗi khi ai đó sử dụng nhóm DEX để hoán đổi token này sang token kia, sẽ có một khoản phí 0,2% của token đầu vào. Khoản phí này sẽ được thanh toán cho các nhà cung cấp thanh khoản. Vì vậy, bất cứ khi nào ai đó đổi táo sang cam, hoa hồng cho sự hoán đổi này sẽ được thanh toán bằng táo. Và khi ai đó đổi cam sang táo, hoa hồng sẽ được trả bằng cam.
Kien thuc co ban ve DeFi: Khai thac thanh khoan - anh 4

Phần thưởng và hoa hồng sau đó sẽ được phân phối giữa các nhà cung cấp thanh khoản theo phần của họ trong nhóm. Trong ví dụ trên, vì bạn sở hữu 1/6 nhóm nên bạn sẽ nhận được 1/6 tổng số phần thưởng và hoa hồng từ nhóm này.

Phần thưởng khối hiện tại chiếm phần lớn hơn cho đến nay (hầu hết thời gian. Nhưng với phần thưởng khối liên tục giảm và việc sử dụng DEX ngày càng tăng, điều này có thể bị lật vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Theo thời gian, điều này đã xảy ra bây giờ.

Những rủi ro là gì?

Có một số rủi ro liên quan đến việc cung cấp thanh khoản:

  • Rủi ro nền tảng: Đây là một loại rủi ro có trong mọi khoản đầu tư. Trong trường hợp này, nó bao gồm rủi ro lỗi hoặc hack và rủi ro dự án. (Hệ thống Crypto vẫn còn khá non trẻ. Toàn bộ hệ sinh thái có thể đi xuống vì một số lý do không lường trước được và khiến khoản đầu tư của bạn trở nên vô giá trị.)
  • Rủi ro về giá: Nếu các token mà bạn đã thêm vào tổng giá trị không cao, tất nhiên giá trị của danh mục đầu tư của bạn cũng giảm theo.
  • Trong trường hợp cực đoan nhất, nếu một token giảm về 0, bạn sẽ mất mọi thứ. Hãy nhớ rằng hai bên của nhóm luôn có cùng giá trị, nhưng nếu một bên token bằng 0, thì giá trị ở phía bên kia cũng như vậy. Theo công thức tích không đổi, tích của lượng của cả hai bên không đổi. Do đó, trong trường hợp cực đoan này, bạn sẽ có một số lượng khổng lồ token loại A (khá vô giá trị) ở một bên và một lượng nhỏ token loại B vô cùng nhỏ ở mặt kia. Vì vậy, nếu trong ví dụ phía trên, giá táo về 0, bạn cũng sẽ mất cam.
  • Rủi ro về Impermanent Loss (IL): là một loại rủi ro đặc trưng cho hoạt động khai thác thanh khoản. IL có nghĩa là khi tỷ lệ gộp thay đổi (theo bất kỳ hướng nào), giá trị tiền của bạn sau khi cung cấp tính thanh khoản sẽ luôn nhỏ hơn khi bạn tích trữ.

Impermanent Loss là gì?

Chúng ta hãy quay trở lại pool với 360 quả táo và 240 quả cam. Giả sử rằng sau một thời gian, thông số của pool đã được thay đổi. Do đó bây giờ có 300 quả táo và 288 quả cam. Vậy giá một quả táo đã tăng từ 2/3 quả cam lên 0,96 quả cam. Tương tự như vậy, giá của một quả cam đã giảm xuống. 

Nếu bây giờ bạn quyết định rút thanh khoản của mình, bạn sẽ nhận được 1/6 tổng số tiền: 50 quả táo và 48 quả cam. (Lưu ý rằng tích của hai số tiền giống như khi bạn thêm các thẻ của mình.) Vì vậy, bạn đã mất 10 quả táo và thu được 8 quả cam. Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với giá trị khoản đầu tư của bạn?

Giả sử rằng khi bạn bước vào pool, giá của một quả táo là 40 xu và giá của một quả cam là 60 xu. (Lưu ý rằng giá trị là 300*0,4 = 200*0,6 = 120 ở cả hai bên.) Cũng giả sử rằng khi bạn rời khỏi pool, giá của một quả táo đã tăng lên 96 Cents và do đó giá của một quả cam đã tăng lên 100 xu.

Vì vậy, giá trị tài sản của bạn đã tăng từ 60*0,4 + 40*0,6 = 24 + 24 = 48 lên 50*0,96 + 48*1 = 48 + 48 = 96. Tuyệt vời, phải không? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ đơn giản là tích trữ thành quả của mình thay vì khai thác thanh khoản? Trong trường hợp đó, bạn vẫn có 60 quả táo và 40 quả cam với tổng giá trị là 60*0,96 + 40*1 = 57,6 + 40 = 97,6 hoặc thậm chí nhiều hơn.

Kien thuc co ban ve DeFi: Khai thac thanh khoan - anh 5

Sự khác biệt này giữa giá trị thực tế của tài sản của bạn sau khi khai thác thanh khoản và giá trị nếu thay vào đó đã tích trữ chúng được gọi là Impermanent Loss. Trong trường hợp này, với mức thay đổi giá tương đối là 44%, IL là khoảng 1,64% (vì 96/97,6 ≈ 0,9836 = 1 – 0,0164). Miễn là phần thưởng mà bạn nhận được cao hơn mức này, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Khi nào là thời điểm tốt để thêm hoặc rút thanh khoản?

Khi bạn muốn thêm tính thanh khoản cho một pool, tốt nhất là đợi một lúc khi pool đó cân bằng. Nếu không, sẽ có một số tổn thất chuyển hướng khi pool di chuyển trở lại trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, bạn không phải lo lắng về điều đó khi rút tiền thanh khoản. Trong trường hợp này, nó thực sự có lợi khi một nhóm tạm thời mất cân bằng.

Trên DeFiChain, thường có sự biến động mạnh trong các pool mới ngay sau khi chúng được tạo và tính thanh khoản của nhóm vẫn rất thấp. Vì vậy, bạn cần phải hết sức cẩn thận khi bổ sung tính thanh khoản trong những tình huống như vậy mà pool được cân bằng.

Kien thuc co ban ve DeFi: Khai thac thanh khoan - anh 6

Cần phải hiểu rõ rằng việc bổ sung tính thanh khoản vào một nhóm không cân bằng sẽ dẫn đến IL.

Sẽ không hợp lý khi sử dụng đây như một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá vì nó không phải là không có rủi ro. (Bạn không thể chắc chắn rằng sự thay đổi nhóm là tạm thời và nó sẽ di chuyển trở lại. Rốt cuộc, có thể có một lý do cơ bản dẫn đến sự thay đổi giá mà bạn chưa biết.). Cũng lưu ý rằng nếu bạn tình cờ rút tiền trong khi tổng số tiền đang bị mất cân bằng, điều quan trọng là bạn phải đợi tỷ lệ tổng số tiền trở lại mức giá “phù hợp” trước khi đổi lại bất kỳ thứ gì.