Stake token AVAX ở đâu? Hướng dẫn staking trên Avalanche

Avalanche là một blockchain mã nguồn mở được thiết kế để phát triển các Dapp và dành cho doanh nghiệp. Cùng Coinvn tìm hiểu cách thức staking trên Avalanche.

14097Total views
Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 1
Stake token AVAX ở đâu? Hướng dẫn staking trên Avalanche

Tổng quan staking trên Avalanche

Staking

Trước tiên, hãy cùng Coinvn tìm hiểu staking là gì. Staking là quá trình khóa các token để hỗ trợ mạng lưới, đồng thời nhận lại phần thưởng (phần thưởng có thể là nâng cấp tiện ích mạng lưới, bồi thường bằng tiền…). Khái niệm staking lần đầu tiên được chính thức giới thiệu bởi Sunny King và Scott Nadal của Peercoin.

Cách thức hoạt động của proof-of-stake

Nhằm chống lại các cuộc tấn công mạo nhận, người dùng khi tham gia mạng phi tập trung phải trả bằng các tài nguyên khan hiếm để xác nhận danh tính và tăng sức ảnh hưởng trên mạng lưới. Việc này khiến kẻ tấn công nếu muốn có đủ ảnh hưởng cũng như có thể xâm phạm tính bảo mật của toàn bộ mạng lưới, sẽ phải trả một cái giá đắt đến khó tin. Với hệ thống proof-of-stake, tài nguyên khan hiếm chính là công suất tính toán. Đối với Avalanche, tài nguyên khan hiếm là token của nền tảng – token AVAX. Để một node có thể xác thực tạo một khối mới trên Avalanche, cần phải stake token AVAX.

Các thông số staking trên Avalanche

Khi một validator hoàn tất việc xác thực mạng lưới chính, họ sẽ nhận lại token AVAX mà họ đã stake. Bên cạnh đó, họ có thể sẽ nhận được phần thưởng vì đã giúp bảo mật mạng lưới. Validator chỉ nhận được phần thưởng xác thực nếu họ phản hồi đầy đủ và chính xác trong khoảng thời gian chỉ định. Độc giả có thể đọc whitepaper của Avalanche để tìm hiểu thêm về token AVAX và cơ chế staking.

Lưu ý, phần thưởng staking sẽ được gửi đến địa chỉ ví của người dùng khi kết thúc thời hạn staking, miễn là tất cả các thông số bên dưới được đáp ứng:

 • Lượng tối thiểu mà một validator cần phải stake là 2.000 token AVAX
 • Lượng tối thiểu mà một delegator cần phải uỷ quyền là 25 token AVAX
 • Khoảng thời gian tối thiểu người dùng có thể stake để xác nhận là 2 tuần
 • Khoảng thời gian tối đa người dùng có thể stake để xác nhận là 1 năm
 • Khoảng thời gian tối thiểu người dùng có thể stake để ủy quyền là 2 tuần
 • Khoảng thời gian tối đa người dùng có thể stake để ủy quyền là 1 năm
 • Tỷ lệ phí ủy quyền tối thiểu là 2%
 • Khối lượng tối đa của một validator (tiền stake của chính họ + lượng stake được ủy quyền cho họ) là tối thiểu 3e6 token AVAX và gấp 5 lần số tiền mà validator đã stake. Ví dụ: Nếu người dùng stake 2.000 token AVAX để trở thành một validator thì chỉ 8000 token AVAX có thể được ủy quyền cho tổng số node của người dùng (không phải trên mỗi delegator)

Validator sẽ nhận được phần thưởng staking nếu họ có thể hoạt động trực tuyến và phản hồi hơn 80% thời gian xác nhận của họ (được đo lường bởi đa số validator, tính theo số lượng stake). Người dùng nên đặt mục tiêu validator của mình luôn hoạt động trực tuyến và phản hồi 100% thời gian.

Người dùng có thể gọi phương thức API info.uptime trên node của mình để tìm hiểu thời gian hoạt động có trọng số của nó và tỷ lệ phần trăm mạng lưới hiện cho rằng node của người dùng có thời gian hoạt động đủ cao để nhận được phần thưởng staking. Người dùng có thể nhận được ý kiến khác về thời gian hoạt động node của mình từ giao diện staking của Avalanche.

Nếu thời gian hoạt động được báo cáo của người dùng không đạt 100%, có thể đã có lỗi xảy ra trong quá trình thiết lập node của người dùng, điều này có thể gây nguy hiểm cho phần thưởng staking của người dùng. Nếu đúng như vậy, người dùng nên liên hệ với đội ngũ dự án trên Discord để họ có thể hỗ trợ người dùng tìm ra vấn đề. Lưu ý rằng, nếu chỉ kiểm tra thời gian hoạt động của validator có thể cung cấp cái nhìn không chính xác về năng lực thực sự của node, vì thời gian hoạt động của một node có thể được đo bằng các node không staking, các validator có lượng stake nhỏ hoặc các validator không hoạt động trực tuyến trong toàn bộ thời gian xác thực của người dùng.

Hướng dẫn staking trên Avalanche

Validator

Validator là gì?

Các validator giúp bảo mật mạng lưới Avalanche, tạo các khối hay đỉnh mới và xử lý các giao dịch. Để đạt được sự đồng thuận, các validator liên tục lấy mẫu lẫn nhau. Xác suất mà một validator nào đó được lấy mẫu tỷ lệ với lượng stake của nó.

Khi người dùng thêm một node vào nhóm các validator, người dùng cần xác nhận:

 • ID node của người dùng
 • Thời điểm người dùng muốn bắt đầu và dừng xác thực
 • Lượng token AVAX người dùng staking
 • Địa chỉ nhận phần thưởng
 • Tỷ lệ phí ủy quyền của người dùng (xem bên dưới)

Thêm vào đó, lượng tối thiểu mà validator phải stake là 2.000 token AVAX.

Lưu ý rằng, một khi người dùng đã phát hành giao dịch để thêm một node làm validator, không có cách nào để thay đổi các tham số. Người dùng không thể xóa stake của mình trước hoặc thay đổi lượng stake, ID node hay địa chỉ nhận phần thưởng. Người dùng cần đảm bảo rằng mình đang sử dụng các giá trị chính xác trong các lệnh gọi API bên dưới. Nếu không chắc chắn, người dùng hãy yêu cầu trợ giúp trên Discord hoặc xem qua các câu hỏi thường gặp của dự án. 

Nếu người dùng muốn thêm token vào validator của riêng mình, người dùng có thể ủy quyền token cho node này. Tuy nhiên, người dùng không thể tăng số lượng xác thực cơ sở (vì vậy việc ủy quyền cho chính mình đi ngược lại với giới hạn ủy quyền của người dùng).

Cách vận hành một validator

Nếu người dùng đang chạy một validator, điều quan trọng là node của người dùng có kết nối với mạng lưới ổn định để đảm bảo rằng người dùng nhận được phần thưởng.

Khi người dùng phát hành giao dịch để thêm một validator, các token được stake và phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ các địa chỉ mà người dùng kiểm soát. Khi người dùng hoàn tất việc xác thực, số tiền đã stake sẽ được trả về địa chỉ đến. Nếu người dùng kiếm được phần thưởng, phần thưởng sẽ được gửi đến địa chỉ người dùng đã xác nhận khi thêm mình làm một validator.

Cho phép các lệnh gọi hàm API

Để thực hiện lệnh gọi API tới node của người dùng từ các máy từ xa, hãy cho phép lưu lượng truy cập trên cổng API (mặc định là 9650) và chạy node của người dùng với đối số “–http-host =”

Người dùng nên tắt tất cả các API mà mình sẽ không sử dụng thông qua các dòng lệnh truy xuất đối số. Người dùng nên thiết lập cấu hình mạng của mình chỉ cho phép truy cập vào cổng API từ các máy đáng tin cậy như máy tính cá nhân của mình.

Tại sao thời gian hoạt động của người dùng thấp?

Tất cả các validator trên Avalanche đều theo dõi thời gian hoạt động của các validator khác. Mỗi validator đều có trọng số (tức lượng stake vào nó). Validator có trọng số càng cao thì càng có nhiều ảnh hưởng khi các validator bỏ phiếu về việc liệu node của người dùng có nhận được phần thưởng staking hay không. Người dùng có thể gọi giao thức API kiểm tra info.uptime lên node của mình để tìm hiểu trọng số thời gian hoạt động và tỷ lệ phần trăm mạng lưới đánh giá node của người dùng có hoạt động đủ thời gian để nhận phần thưởng staking hay không.

Người dùng cũng có thể xem các kết nối mà một node có bằng cách gọi info.peers, cũng như thời gian hoạt động của mỗi kết nối. Đây chỉ là những thông tin mang tính chủ quan của một node. Các node khác có thể đánh giá thời gian hoạt động node của người dùng theo cách khác. Chỉ vì một node nhận thấy thời gian hoạt động của người dùng thấp không có nghĩa là người dùng sẽ không nhận được phần thưởng staking.

Nếu thời gian hoạt động của node thấp, người dùng cần đảm bảo rằng đang thiết lập tùy chọn cấu hình “–public-ip = [IP CÔNG KHAI CỦA NODE]” và node có thể nhận lưu lượng TCP đến tại cổng 9651.

Quản lý bí mật

Bí mật duy nhất mà các nhà đầu tư cần trên node xác thực là chìa khóa staking, khóa TLS xác định ID của node. Lần đầu tiên khởi chạy một node, khóa staking sẽ được tạo và đặt vào token HOME/.avalanchego/staking/staker.key. Người dùng nên sao lưu tệp này (và staker.crt) ở một nơi an toàn. Việc đánh mất khoá staking có thể gây nguy hiểm cho phần thưởng xác thực của người dùng, vì node của họ có khả năng bị đánh tráo qua một ID khác.

Các nhà đầu tư không cần phải có tiền AVAX trên node xác thực của mình. Thực tế, tốt nhất là người dùng không nên giữ nhiều tiền trên node. Hầu như tất cả các khoản tiền của nhà đầu tư phải ở các địa chỉ “lạnh” có khóa bảo mật riêng và không lưu trữ trên bất kỳ máy tính nào.

Giám sát

Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu cách giám sát thời gian hoạt động, hiện trạng chung của node…

Xác thực tại Fuji

Việc xác thực tại Fuji chỉ cần 1 token AVAX. Vì vậy, người dùng có thể dễ dàng thiết lập node validator của mình và tìm hiểu thêm về xác thực.

Delegator

Delegator là gì?

Delegator là người hold token, người muốn nhận phần thưởng từ việc staking nhưng chọn ủy thác vào một node xác thực có sẵn mà không cần trực tiếp vận hành một node xác thực.

Khi ủy quyền stake cho một validator, người dùng xác nhận:

 • ID của node mà nhà đầu tư đang ủy quyền
 • Thời điểm muốn bắt đầu hay dừng việc ủy quyền (phải trong giai đoạn validator đang xác thực)
 • Lượng token AVAX nhà đầu tư muốn stake
 • Địa chỉ nhận phần thưởng

Lưu ý, lượng tối thiểu mà delegator phải ủy quyền là 25 token AVAX. Cần chú ý rằng, khi người dùng phát hành giao dịch để thêm delegator, không có cách nào để thay đổi các thông số. Nhà đầu tư không thể xóa trước stake của mình hay thay đổi lượng stake, ID node hoặc địa chỉ nhận phần thưởng. Nếu không chắc chắn, hãy yêu cầu trợ giúp qua Discord hoặc xem qua các câu hỏi thường gặp.

Phần thưởng cho delegator

Nếu validator mà nhà đầu tư ủy quyền token đáp ứng đủ điều kiện, họ sẽ nhận được phần thưởng khi hoàn thành việc ủy quyền. Các delegator được thưởng tương tự như các validator. Tuy nhiên, validator mà người dùng ủy quyền giữ một phần trong phần thưởng của họ – được chỉ định bởi tỷ lệ phí ủy quyền của validator.

Khi các nhà đầu tư phát hành giao dịch để ủy quyền các token, các token được stake và phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ những địa chỉ mà người dùng kiểm soát. Khi hoàn tất việc ủy quyền, các token đã stake sẽ được trả lại địa chỉ của nhà đầu tư. Nếu họ kiếm được phần thưởng, phần thưởng sẽ được gửi đến địa chỉ mà họ đã xác nhận khi ủy quyền token.

Cách stake token AVAX qua ví Avalanche

Ví Avalanche là một ứng dụng xây dựng trên web, được viết bằng Vue JS và không có phần mềm trung gian.

Các nhà đầu tư hãy bắt đầu truy cập ví Avalanche và sử dụng mã nguồn ví Avalanche.

Bước 1 – Mở ví Avalanche 

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 2

Các nhà đầu tư có thể truy cập vào ví của mình bằng cách sử dụng cụm từ khóa, file lưu trữ khóa hoặc qua Ledger Nano S (sẽ sớm ra mắt).

Bước 2 – Chuyển sang mục “Earn”

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 3

Để stake, nhà đầu tư cần có sẵn tiền của mình trên Platform Chain (P-Chain). Nếu tiền của họ nằm trên Exchange Chain (X-Chain), sẽ cần chuyển chúng sang P-Chain bằng cách chuyển cross-chain. Nếu token của người dùng bị khóa, chúng đã có trên P-Chain, vì vậy, nhà đầu tư không cần thực hiện chuyển cross-chain từ X-Chain sang P-Chain.

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 4

Nhập số tiền người dùng muốn chuyển vào P-Chain của mình và hoàn tất quá trình chuyển bằng cách nhấp vào nút “Transfer” bên dưới.

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 5
Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 6

Ở bước này, nhà đầu tư đã có sẵn tiền để staking vào P-Chain. Tiếp theo, người dùng có thể thêm validator hoặc delegator vào ví của mình.

Bước 3A – Trở thành một validator

Để thêm validator, ta cần có một node đang hoạt động. Nhà đầu tư có thể thiết lập một node bằng cách sử dụng các mã nhị phân đã phát hành hoặc xây dựng chúng từ mã nguồn AvalancheGo.

Sử dụng các mã nhị phân sẽ dễ dàng và thuận tiện, đồng thời có thể cài đặt để người dùng trở thành một validator chỉ với 4 bước:

 • Tải xuống bản phát hành mới nhất của tar.gz (zip cho OSX và Windows)
 • Giải nén vào thư mục:

Linux: tar -xvf avalanchego-linux-<VERSION>.tar.gz

OSX: unzip avalanchego-macos-<VERSION>.zip

Windows: unzip avalanchego-win-<VERSION>.zip

 • Chuyển đến thư mục nhị phân cd avalanchego-<VERSION>
 • Khởi chạy mã nhị phân bằng ./avalanchego trên Linux, OSX và AvalancheGo trên Windows

Đội ngũ dự án sẽ cho phép node của họ khởi động và đồng bộ với phần còn lại của mạng lưới, Để triển khai, họ sẽ cần ID node, người dùng có thể tìm được thông tin này bằng cách sử dụng API thông tin.

Nếu nhà đầu tư cần bất kỳ trợ giúp nào khi thiết lập node của mình, hãy tham gia Discord của dự án.

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 7

Hãy điền vào các ô trống và xác nhận.

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 8

Thêm vào đó, hãy kiểm tra thông tin cẩn thận và ấn chọn “Confirm” một lần nữa.

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 9

Khi hoàn thành bước trên, người dùng đang xác nhận Avalanche Primary Network.

Bước 3B – Thêm vào delegator

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 10

Chọn một validator mà người dùng muốn ủy quyền các token của mình thông qua danh sách các validator hoạt động tích cực trên mạng lưới.

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 11

Chỉ định thời gian staking và lượng stake của mình. Chú ý đến thời gian kết thúc của validator đã chọn. Khoảng thời gian ủy quyền của nhà đầu tư không thể cài đặt kết thúc quá ngày kết thúc mà validator đã đặt.

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 12

Hãy xác nhận các thông tin.

Stake token AVAX o dau? Huong dan staking tren Avalanche - anh 13

Với bước này, người dùng đang ủy quyền trên Avalanche Primary Network.

Câu hỏi thường gặp

Có công cụ nào để kiểm tra tình trạng của validator không?

Có, hãy nhập node ID của người dùng tại công cụ kiểm tra validator.

Làm cách nào để xác định liệu validator có nhận được phần thưởng staking hay không?

Khi một node rời khỏi bộ validator, các validator sẽ bỏ phiếu về việc liệu node đó có xứng đáng nhận được phần thưởng staking hay không. Nếu validator cho rằng node đó đã hoạt động trực tuyến và phản hồi trong khoảng thời gian cần thiết (hiện tại là 80%), validator sẽ bỏ phiếu cho node đó được nhận phần thưởng staking và ngược lại. Kết quả của cuộc bỏ phiếu này, được tính theo stake, xác định liệu node có nhận được phần thưởng hay không.

Mỗi validator chỉ bỏ phiếu “có” hoặc “không”. Các validator sẽ không công khai ý kiến của mình về thời gian hoạt động của node. Sau đó, kết quả bầu chọn sẽ là kết quả trung bình của các phản hồi.

Mỗi giai đoạn xác nhận được xem xét riêng biệt. Giả sử, một node tham gia vào bộ validator và sau đó rời đi. Sau đó, nó tham gia và lại rời đi một lần nữa. Thời gian hoạt động của node trong khoảng thời gian đầu tiên của nó với bộ validator không ảnh hưởng đến việc nó có nhận được phần thưởng staking ở giai đoạn thứ hai tham gia bộ validator hay không.

Tổng kết

Không giống như mạng lưới bitcoin, nơi các “thợ đào” cạnh tranh để xử lý các giao dịch và kiếm phần thưởng từ hệ thống proof-of-work, Avalanche là một blockchain proof-of-stake, nơi mọi người được chỉ định các khối để khai thác tùy theo lượng token mà họ hold. Dự án Avalanche hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Để biết thêm các thông tin về Avalanche, độc giả vui lòng truy cập các kênh truyền thông:

Medium | Twitter | Telegram | Discord | Forum | Reddit | LinkedIn | Facebook | Youtube | MeetUp