TxID là gì? Cách kiểm tra TxID trong giao dịch tiền mã hóa

TxID là một dãy với 64 ký tự duy nhất được sử dụng trong các giao dịch tiền mã hóa. Nó giúp xác minh mọi thông tin liên quan đến các giao dịch trên mạng lưới blockchain.

44384Total views
TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 1
TxID là gì? Cách kiểm tra TXID trong giao dịch tiền mã hóa

Tổng quan về TxID

Khái niệm TxID

TxID (transaction ID) hay còn gọi là mã băm giao dịch (transaction hash). Đây là một chuỗi ký tự duy nhất, được cung cấp cho mọi giao dịch trên mạng lưới blockchain. Các giao dịch này đã được xác minh và thêm vào chuỗi khối. Nói cách khác, TxID có thể hiểu là một dãy số nhận dạng, gắn nhãn mỗi giao dịch trên blockchain. Hãy xem ví dụ dưới đây. Dưới đây là mã hash (TxID) của giao dịch mua pizza bằng 10.000 BTC đã diễn ra vào ngày 23/5/2010. 

Ví dụ: a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 2
TxID (mã hash) của giao dịch mua pizza bằng 10.000 BTC năm 2010. Nguồn: blockchain.com

Dựa vào khái niệm và ví dụ trên, một TxID bao gồm một số đặc điểm sau đây:

 • Giao dịch được thực hiện, dữ liệu được thêm vào chuỗi khối, giao dịch đó sẽ được cấp một ID duy nhất để nhận dạng. Lúc này, TxID được dùng để phân biệt các giao dịch với nhau. Giao dịch mua pizza với 10.000 BTC sẽ khác với giao dịch Bitcoin đầu tiên vào năm 2010 (TxID: f4184fc596403b9d638783cf57adfe4c75c605f6356fbc91338530e9831e9e16)
 • TxID sẽ được tìm thấy thông qua các công cụ riêng được phát triển cho từng blockchain. Thông qua các công cụ này, người dùng có thể kiểm tra, xác minh thông tin giao dịch cơ bản như số tiền đã gửi, ngày chuyển, địa chỉ gửi/nhận và số lượng xác nhận…

Tại sao cần phải biết về TxID?

Ngoài mục đích giúp phân biệt các giao dịch trên mạng lưới blockchain, TxID có có tác dụng:

 • Trong trường hợp có sự chậm trễ trong giao dịch, chẳng hạn như việc chuyển tiền đến một địa chỉ ví khác, nhà giao dịch có thể theo dõi trạng thái của giao dịch bằng cách sử dụng TxID. Đây được coi là một trong những cách nhanh nhất để kiểm tra tình trạng của giao dịch đó
 • Ngoài ra, TxID có thể dùng làm bằng chứng rằng tiền đã được chuyển đến một địa chỉ ví khác. Bằng cách nhập TxID trong các công cụ kiểm tra giao dịch blockchain, người dùng có thể xác minh xem tiền đã được gửi thành công hay chưa?
 • TxID giúp kiểm tra mức phí của giao dịch đó
TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 3
Các thông tin tìm kiếm được liên quan đến TxID

Hướng dẫn cách kiểm tra TxID

Các công cụ để kiểm tra TxID

Mỗi blockchain khác nhau sẽ có các công cụ để kiểm tra TxID, gọi chung là block explorer. Người dùng có thể tự mình tra cứu bất kỳ giao dịch bằng cách kiểm các TxID thông qua các block explorer này. Ví dụ, một trong những block explorer của Bitcoin được lấy trong ví dụ trên là blockchain.com.

Ngoài ra, tùy thuộc vào loại tiền mã hóa được gửi, người dùng có thể kiểm tra TxID của từng giao dịch thông qua các block explorer được đề xuất dưới đây:

 • ETH: https://etherscan.io/
 • LTC: https://live.blockcypher.com/
 • BCH: https://bch.btc.com/
 • ETC: https://etcblockexplorer.com/
 • XRP: https://xrpscan.com/
 • SOL: https://explorer.solana.com/

Hướng dẫn kiểm tra TxID ETH trên etherscan

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://etherscan.io/ sau đó nhập địa chỉ ví Ethereum công khai vào phần ô đỏ như hình dưới đây.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 4

Bước 2: Trên etherscan.io, TxID được gọi là Txn Hash. Lúc này, sau khi bạn nhập địa chỉ ví, các Txn Hash liên quan đến địa chỉ ví đó sẽ được hiển thị ra. Hãy tìm kiếm giao dịch bạn đã thực hiện thông qua các giá trị như thời gian thực hiện, giá trị… và lấy Txn Hash như hình dưới đây.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 5

Bước 3: Bạn bấm chọn vào Txn Hash bất kỳ để mở ra bảng chi tiết liên quan đến Txn Hash đó.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 6

Hướng dẫn kiểm tra TxID LTC trên blockcypher

Bước 1: Bạn truy cập website https://www.blockcypher.com/ sau đó lựa chọn “Block Explorer” hoặc truy cập trực tiếp vào link https://live.blockcypher.com/. Tại đây, bạn lựa chọn Litecoin và nhập địa chỉ ví LTC vào ô vuông như hình dưới.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 7

Bước 2: Lúc này, các giao dịch liên quan đến địa chỉ ví đó sẽ hiện ra. Bạn lựa chọn giao dịch cần tìm kiếm để lấy TxID. Như hình dưới đây, bạn sẽ thấy TxID được hiển thị ở vị trí này.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 8

Hướng dẫn kiểm tra TxID BCH trên btc.com

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://btc.com/bch để tìm kiếm TxID liên quan đến các giao dịch BCH. Sau đó bạn nhập địa chỉ ví BCH vào phần ô khoanh đỏ như hình dưới đây.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 9

Bước 2: Tìm kiếm TxID (trên btc.com gọi là Transaction Hash) dựa theo danh sách các giao dịch được hiển thị ra. Transaction Hash sẽ ở vị trí như hình dưới đây.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 10

Bước 3: Bạn bấm vào một Transaction Hash để tìm kiếm thông tin chi tiết liên quan đến giao dịch đó như số lượng tiền chuyển, địa chỉ ví đến/đi…

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 11

Hướng dẫn kiểm tra TxID ETC trên etcblockexplorer.com

Bước 1: Bạn truy cập vào website https://gastracker.io/ hoặc https://etcblockexplorer.com/ để thực hiện tra cứu. Block explorer này hiện tại đang hỗ trợ Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic… Bạn nhập địa chỉ ví ETC vào phần ô đỏ như hình dưới đây.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 12

Bước 2: Các giao dịch liên quan đến địa chỉ ví bạn vừa tìm kiếm sẽ hiển thị ra. Sau đó, bạn lựa chọn giao dịch liên quan để lấy TxID.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 13

Bước 3: Bấm chọn TxID để tìm những thông tin chi tiết liên quan đến giao dịch đó.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 14

Hướng dẫn kiểm tra TxID XRP trên xrpscan

Bước 1: Bạn truy cập website https://xrpscan.com/ sau đó nhập địa chỉ ví XRP để tìm kiếm các giao dịch có liên quan. Ở phần dưới, bạn sẽ thấy xuất hiện các giao dịch với mã hash trong khoảng thời gian mới nhất trên mạng lưới.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 15

Bước 2: Các giao dịch liên quan đến địa chỉ ví đó sẽ xuất hiện. Lưu ý, mỗi địa chỉ ví có thể có nhiều giao dịch khác nhau, tương ứng với đó là các mã Tx Hash. Hãy kiểm tra các thông số khác về số lượng tiền giao dịch, thời gian thực hiện, địa chỉ chuyển/nhận… để tìm được giao dịch theo yêu cầu.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 16

Bước 3: Bạn bấm vào một Tx hash bất kỳ để kiểm tra các thông tin chi tiết liên quan.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 17

Hướng dẫn kiểm tra TxID SOL trên https://explorer.solana.com/

Bước 1: Bạn truy cập website https://explorer.solana.com/ để tìm kiếm các thông tin liên quan đến TxID. Đối với mạng lưới Solana, TxID được gọi chung là các Transaction Signature. Bạn nhập một địa chỉ ví Solana bất kỳ để tìm kiếm các thông tin liên quan đến ví đó vào phần ô màu đỏ như hình dưới đây.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 18

Bước 2: Bạn sẽ lựa chọn các giao dịch với mã TxID tương ứng được hiển thị ra như hình dưới.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 19

Bước 3: Bạn bấm chọn vào một TxID bất kỳ để kiểm tra các thông tin liên quan đến giao dịch đó.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 20

Tìm kiếm TxID như thế nào?

Để tìm kiếm một TxID bất kỳ, có hai cách như sau:

 • Cách 1, thông qua lịch sử giao dịch: Mỗi giao dịch khi thực hiện sẽ được cấp một TxID. Trader có thể tìm kiếm nó trong phần lịch sử giao dịch đó. Dưới đây là ví dụ về tìm kiếm TxID thông qua lịch sử giao dịch trên sàn Binance
TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 21
Tìm kiếm TxID thông qua lịch sử giao dịch trên sàn Binance. Nguồn: Binance
 • Cách 2, thông qua địa chỉ ví: Mỗi một địa chỉ ví có thể thực hiện nhiều giao dịch khác nhau. Và mỗi một giao dịch đó sẽ được gắn với một TxID. Do đó, từ một địa chỉ ví, trader có thể tìm kiếm được TxID liên quan thông qua các công cụ block explorer kể trên. Ví dụ, từ địa chỉ ví 1XPTgDRhN8RFnzniWCddobD9iKZatrvH4, trader có thể truy xuất ngược lại TxID của giao dịch mua pizza bằng 10.000 BTC năm 2010 như hình dưới đây
TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 22
Tìm TxID thông qua địa chỉ ví

Hướng dẫn cách kiểm tra TxID

Kiểm tra TxID thông qua lịch sử giao dịch trên sàn Binance

Bước 1: Trader đăng nhập vào sàn Binance. Tại mục “Wallets“, trader lựa chọn “Transaction History”.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 23
Chọn mục Transaction History

Bước 2: Người dùng lựa chọn loại giao dịch để tìm kiểm TxID cho các giao dịch đã thực hiện trước đó.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 24
Tìm kiểm TxID trên Binance

Kiểm tra TxID thông qua địa chỉ ví

Trong phần này, Coinvn sẽ đưa ra ví dụ về việc kiểm tra TxID thông qua một địa chỉ ví trên mạng Bitcoin.

Bước 1: Trader lựa chọn công cụ block explorer, trong trường hợp này lấy ví dụ là blockchain.com.

Bước 2: Người dùng nhập địa chỉ ví vào thanh tìm kiếm trên blockchain.com.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 25
Trader nhập địa chỉ ví vào blockchain.com

Bước 3: Trader kiểm tra giao dịch liên quan để lấy TxID.

TxID la gi? Cach kiem tra TxID trong giao dich tien ma hoa - anh 26
Kiểm tra giao dịch để tìm kiếm TxID

Lời kết

TxID giúp cho các nhà giao dịch có thể tìm kiếm và xác minh các thông tin liên quan đến từng giao dịch trên mạng lưới blockchain. Mỗi giao dịch sẽ được gắn với một TxID duy nhất. Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về TxID mà Coinvn đã mang đến cho độc giả. Hy vọng bạn đọc đã có cho mình những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đầu tư của riêng mình.