Hướng dẫn tham gia Crowdloan Composable Finance bằng Stablecoin

Sự kiện crowdloan của Composable Finance đang mở ra và dành cho nhiều đối tượng hơn khi dự án này chấp nhận các stablecoin trên Ethereum.

5874Total views
Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 1
Hướng dẫn tham gia Crowdloan Composable Finance bằng Stablecoin

Composable Finance đang mở sự kiện crowdloan hướng tới nhiều đối tượng hơn thông qua việc chấp nhận các stablecoin trên Ethereum. Bài viết sau sẽ cung cấp hướng dẫn giải thích cách người dùng có thể tham gia bằng cách sử dụng các token này, bao gồm USDC, USDT và DAI. Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ giải thích việc chuyển đổi quỹ sang token DOT, cũng như vấn đề hoàn trả và phần thưởng của người dùng.

Người dùng chỉ cần gửi các stablecoin của họ vào kho tiền của Composable với mức phí tiêu chuẩn 1% và Composable tự chuyển đổi các token này sang token DOT để đưa vào đấu giá parachain của dự án. Nếu dự án thắng cuộc đấu giá, người dùng sẽ nhận lại tiền của họ sau khi kết thúc thời hạn thuê parachain. Bên cạnh đó, người dùng cũng nhận được phần thưởng token LAYR từ dự án.

Kho tiền của dự án sẽ có tại 0x4adA5227e164a37a0183eC6Ce93222232f6A00F1. Để tham gia vào kho tiền, người dùng vui lòng tham khảo các bước sau.

Hướng dẫn tham gia Crowdloan Composable Finance bằng Stablecoin

Bước 1: Người dùng chọn cách thức đóng góp bằng stablecoin. Ấn chọn “Contribute with USDC, DAI or USDT”.

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 2

Bước 2: Chọn “Connect Wallet”

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 3
Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 4

Bước 3: Sử dụng mã giới thiệu

Cách 1: Người dùng tạo mã giới thiệu riêng của mình: 2% tiền thưởng cho những người đóng góp theo mã giới thiệu của người dùng, 20% tiền thưởng cho những đóng góp của người dùng nếu tổng số lượt giới thiệu của họ đóng góp là 30.000 USD.

  • Ấn “Generate” để tạo mã giới thiệu
Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 5
Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 6
  • Chia sẻ mã giới thiệu của mình

Khi những người khác sử dụng mã giới thiệu của người dùng, người dùng đó sẽ kiếm được tiền thưởng là 2% trên mỗi khoản tiền gửi. Bên cạnh đó, họ sẽ kiếm được 20% trên các khoản đóng góp của mình khi đạt đến số tiền mục tiêu từ tất cả các lần giới thiệu (tổng số tiền là 30.000 USD).

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 7

Lưu ý: Mã giới thiệu đóng góp stablecoin không thể chia sẻ để đóng góp token DOT và ngược lại. Bên cạnh đó, nếu người dùng kích hoạt 2% phần thưởng và 20% phần thưởng mục tiêu bằng cách sử dụng một mã giới thiệu khác, người dùng đó sẽ chỉ đủ điều kiện nhận phần thưởng 20%.

Cách 2: Sử dụng mã giới thiệu hiện có để kiếm thêm 2% cho tất cả các khoản tiền gửi tiếp theo của người dùng.

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 8

Trước khi bắt đầu đóng góp, chỉ cần kích hoạt mã giới thiệu và người dùng sẽ tự động kiếm được thêm 2% cho tất cả các đóng góp tiếp theo của mình.

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 9
Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 10

Lưu ý: Mã giới thiệu đóng góp stablecoin không thể chia sẻ để đóng góp token DOT và ngược lại. Bên cạnh đó, nếu người dùng kích hoạt 2% phần thưởng và 20% phần thưởng mục tiêu bằng cách sử dụng một mã giới thiệu khác, người dùng đó sẽ chỉ đủ điều kiện nhận phần thưởng 20%.

Bước 4: Người dùng nhập mã giới thiệu crowdloan stable coin của mình và nhấn “Submit referral”.

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 11

Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng mã giới thiệu crowdloan stablecoin khi người dùng đóng góp stablecoin.

Bước 5: Người dùng nhập số tiền đóng góp của mình, phê duyệt chi tiêu và chọn “Deposit”.

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 12
Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 13

Bước 6: Khi các bước trên hoàn thành, màn hình sẽ thông báo như bên dưới.

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 14

Bước 7: Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra vị trí và đóng góp của mình trong mục Contributions.

Huong dan tham gia Crowdloan Composable Finance bang Stablecoin - anh 15

Tổng kết

Composable Finance đang xây dựng nên cơ sở hạ tầng nhằm hướng tới một tương lai đa lớp và đa chuỗi trên Ethereum cũng như các blockchains lớp 1 khác.

Bên cạnh đó, mục tiêu sứ mệnh quan trọng của Composable Finance là thiết lập một nền tảng vững chắc cho phép các nhà phát triển cả Dapp và các dịch vụ DeFi khác xây dựng các dự án của họ sao cho người dùng có được trải nghiệm liền mạch.

Để biết thêm thông tin về Composable, hãy nhớ theo dõi mạng xã hội của dự án:

Medium | Telegram | Github | Linkedin | Discord | Website

Hướng dẫn tham gia Crowdloan Composable Finance bằng Stablecoin