Phân tích MakerDAO – loại tài sản trong thế giới thực

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các tài sản trong thế giới thực của MakerDAO và đi sâu vào quan hệ đối tác mới nhất của họ với một ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, Ngân hàng Thung lũng Huntingdon.

1121Total views
Phan tich MakerDAO – loai tai san trong the gioi thuc - anh 1
Phân tích MakerDAO - loại tài sản trong thế giới thực

Tích hợp tài chính truyền thống và công nghệ blockchain được cho là một trong những rào cản quan trọng nhất đối với việc chấp nhận lâu dài tiền mã hoá. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết rất cồng kềnh, nhưng cũng là một thách thức để phát triển các giao thức tuân thủ mà không làm hỏng sự phân quyền vốn có của DeFi. MakerDAO bắt đầu phá bỏ các rào cản giữa thế giới thực và hệ sinh thái Ethereum DeFi bằng cách thế chấp tài sản trong thế giới thực dưới dạng bất động sản, hóa đơn và gần đây là các khoản thế chấp thương mại và các khoản vay kinh doanh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các tài sản trong thế giới thực của MakerDAO và đi sâu vào quan hệ đối tác mới nhất của họ với một ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, Ngân hàng Thung lũng Huntingdon.

Kho tài sản thế giới thực của MakerDAO

Phan tich MakerDAO - loai tai san trong the gioi thuc - anh 2

MakerDAO là một nền tảng nợ được thế chấp trên Ethereum. Người dùng gửi các tài sản đảm bảo dựa trên Ethereum được chọn vào các kho tiền của Maker để đổi lấy khả năng thanh toán nợ với tư cách là DAI, stablecoin gốc của giao thức. Kho tiền là các hợp đồng thông minh giữ tài sản thế chấp ký quỹ cho đến khi DAI đã vay được trả lại. Người dùng có toàn quyền kiểm soát đối với tài sản thế chấp đã ký gửi của họ trong một kho tiền nếu giá trị không giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định.

Phan tich MakerDAO - loai tai san trong the gioi thuc - anh 3

Quản trị nhà sản xuất xác định tài sản nào được chấp nhận làm tài sản thế chấp. Năm ngoái, DAO bắt đầu sử dụng tài sản thế giới thực (RWA) làm tài sản thế chấp dưới dạng bất động sản được mã hóa, hóa đơn và các khoản phải thu. Việc quản lý và mã hóa các tài sản ngoài chuỗi rất phức tạp và yêu cầu cơ sở hạ tầng bổ sung để hoạt động, bao gồm cả việc phát triển các phương pháp định giá để xác định giá trị của tài sản ngoài chuỗi. 

Tuy nhiên, MakerDAO đã tích hợp tài sản trong thế giới thực với giao thức của họ, với hy vọng khai thác vào một thị trường chưa từng bị ảnh hưởng trước đây. Dưới đây là mô tả ngắn gọn về năm kho tài sản thực đầu tiên trên Maker:

  • 6s Capital: Cho vay có bảo đảm để phát triển bất động sản thương mại
  • New Silver: Ttài trợ cho việc mua hoặc xây dựng các tài sản chủ yếu là nhà ở
  • ConsolFreight: Hóa đơn vận chuyển hàng hóa có thế chấp
  • Harbor Trade Credit: Mã hóa và bảo đảm các khoản phải thu thương mại toàn cầu ngắn hạn
  • Fortunafi: Giao thức lợi tức và cho vay đối với tài sản lưu chuyển tiền tệ được mã hóa

6s Capital là nguồn tài sản trong thế giới thực (RWA) độc lập đầu tiên trên nền tảng, trong khi bốn nguồn còn lại hoạt động thông qua giao thức Centrifuge. Centrifuge là một nền tảng tổng hợp để phát hành RWA dưới dạng tài sản mã hóa trên Ethereum. Thị trường phi tập trung của nó, Tinlake, cho phép người khởi tạo dân chủ hóa hơn nữa quyền sở hữu các RWA này bán cổ phần của mỗi nhóm RWA cho các nhà đầu tư DeFi. Giao thức sử dụng tính thanh khoản trên cả giao thức cho vay Aave và Maker.

Maker là một trong những giao thức cho vay đầu tiên áp dụng RWA, với Aave đã tham gia cuộc đua vào đầu năm nay. Mặc dù thị trường RWA được thế chấp trên thị trường Centrifuge’s Tinlake đã hoạt động cho Aave, nhưng khoảng thời gian ngắn kể từ khi triển khai vẫn chưa giành được bất kỳ thị phần đáng kể nào so với thị trường đương nhiệm. Nhìn chung, nhu cầu vay đối với năm nguồn RWA của Maker đã tăng trưởng ổn định kể từ đầu năm 2022.

Phan tich MakerDAO - loai tai san trong the gioi thuc - anh 4

Bất chấp sự tăng trưởng nhất quán trong việc áp dụng RWA của Maker, các luồng doanh thu tổng thể của giao thức đã giảm dần kể từ Tháng 1 năm 2022 do suy thoái thị trường nói chung và doanh thu phí ổn định giảm. Mặc dù RWA chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng số nợ trên Maker, nhưng họ hiện đang tạo ra hơn 10% doanh thu hàng năm của giao thức.

Phan tich MakerDAO - loai tai san trong the gioi thuc - anh 5

Theo những người tham gia MakerDAO, tích hợp RWA hơn nữa là bước tiếp theo để mở rộng DeFi. Trong bước đầu tiên mang tính lịch sử để tích hợp cơ sở hạ tầng ngân hàng truyền thống của Hoa Kỳ với hệ sinh thái DeFi, MakerDAO đã chấp thuận đề xuất cho vay thế chấp của Ngân hàng Huntingdon Valley làm phần bổ sung kho tiền RWA mới nhất của mình.

Ngân hàng Huntingdon Valley

Ngân hàng Thung lũng Huntingdon (HVB) là một Pennsylvania Chartered Bank được thành lập vào năm 1871, tập trung vào việc tạo ra các khoản vay thương mại cho các doanh nghiệp trong nước. Vào cuối năm 2021, ngân hàng báo cáo tài sản hơn 550 triệu USD và hơn 375 triệu USD dư nợ.

Phan tich MakerDAO - loai tai san trong the gioi thuc - anh 6

Hoạt động sản xuất cho vay hợp vốn và có nguồn gốc của HVB, như được trình bày ở trên, rất đa dạng trong số chín sản phẩm cung cấp khác nhau và được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai gần. Trong năm 2021, HVB đạt trung bình khoảng 4,65% lợi nhuận trung bình từ các khoản cho vay thương mại.

Thông qua đa số phiếu 87%, ban quản trị Maker đã phê duyệt HVB là ngân hàng Hoa Kỳ đầu tiên kết nối với hệ sinh thái DeFi. Để đổi lấy việc bán một phần các khoản vay có nguồn gốc từ HVB, ngân hàng sẽ có quyền truy cập vào tính thanh khoản của DAI. Ngoài việc chứng minh được sự ổn định về tài chính và kinh nghiệm của mình, HVB phải đảm bảo rằng tài sản của mình không phải là rủi ro đáng kể đối với đối tác mới. Điều đó nói lên rằng, các tiêu chuẩn cho các nguồn RWA nghiêm ngặt hơn các loại tài sản đã được phê duyệt khác và cần có cơ sở hạ tầng cần thiết để hoạt động liền mạch.

Hoạt động thế nào?

Trong phần đề xuất của mình với MakerDAO, HVB đã giới thiệu quỹ tín thác MBPTrust thông qua việc thiết lập Ủy thác theo luật định Delaware. Sự sắp xếp này về cơ bản sẽ tạo ra mối liên kết giữa vốn HVB và stablecoin DAI. Quỹ tín thác sẽ đóng vai trò trung gian thay mặt cho MakerDAO, giảm thiểu mọi vấn đề thương mại với HVB và giám sát việc phát hành và phá hủy DAI. Cấu trúc Ủy thác theo luật định của Delaware trước đây đã được sử dụng với RWA Vault của 6S Capital.

Phan tich MakerDAO - loai tai san trong the gioi thuc - anh 7

HVB đề xuất kết hợp giữa bất động sản thương mại và cho vay kinh doanh cho thỏa thuận mua danh mục đầu tiên. Tài sản đảm bảo cơ bản cho các khoản vay này thường dưới dạng các khoản đầu tư, các khoản phải thu, hàng tồn kho, thiết bị hoặc các tài sản hữu hình khác và có tính thanh khoản khá cao. HVB đã hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ cho vay trong suốt thời gian tồn tại và sẽ tiếp tục làm như vậy trong chương trình đề xuất này, tích lũy phí dịch vụ bằng cách làm như vậy. Điều đó cho thấy, HVB có thể thanh lý tài sản thế chấp cơ bản với mức trượt giá tối thiểu trong trường hợp vỡ nợ.

Khi bắt đầu và trong suốt thời hạn của khoản vay, HVB sẽ đánh giá lại rủi ro tín dụng liên quan đến tài sản để đảm bảo tài sản đó vẫn ở trạng thái tốt. Quy trình kiểm tra ban đầu nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng cho MakerDAO và MBPTrust, nhưng cả hai bên đã thiết lập quy trình phê duyệt độc lập của họ để xác định xem những người tham gia khoản vay có đủ điều kiện để được cấp vốn hay không.

HVB đã được chấp thuận cho một hạn mức tín dụng ban đầu là 100 triệu USD sẽ được triển khai trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng. Sự hợp tác này đánh dấu mức trần nợ lớn nhất cho đến nay được phân bổ cho một nguồn tiền RWA.

Phan tich MakerDAO - loai tai san trong the gioi thuc - anh 8

Ý nghĩa quan hệ đối tác

Sự hợp tác cho phép MakerDAO kiếm doanh thu thông qua phí ổn định từ các nguồn tiền để chống lại các dòng doanh thu giảm từ thị trường gấu hiện tại. Theo đề xuất, lợi suất ròng dự kiến ​​tại thời điểm bắt đầu và tham gia được đặt một cách thận trọng là 3%. Bất kỳ hiệu suất vượt mức nào về lợi nhuận đối với phí dịch vụ, báo cáo và quản trị sẽ được chuyển đến MakerDAO.

Bằng cách nắm lấy tài sản thế giới thực, MakerDAO đang khai thác vào một ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ USD mà cho đến gần đây vẫn khá tách biệt với không gian tiền mã hoá. Nó sẽ không chỉ có thể mở rộng quy mô và đa dạng hóa tài sản hiện tại của mình, mà còn tăng cường sự thống trị của mình trên thị trường nợ thế chấp bằng cách thiết lập một cầu nối với thế giới thực. Về lâu dài, MBPTrust có thể hỗ trợ nhiều tổ chức ngân hàng, dẫn đến nhiều dòng doanh thu hơn cho MakerDAO nếu quan hệ đối tác với HVB được thực hiện hiệu quả.

Phan tich MakerDAO - loai tai san trong the gioi thuc - anh 9

Thông qua quan hệ đối tác này, MakerDAO tự nhận thấy rủi ro cho vay trong thế giới thực tiềm ẩn và rủi ro tập trung kèm theo trong một tổ chức ngân hàng duy nhất. Tuy nhiên, cơ cấu đề xuất đặt phần lớn quyền sở hữu rủi ro vào tay HVB. Các hoạt động bảo lãnh phát hành thận trọng của ngân hàng, tuân thủ luật Pennsylvania và giao diện tài chính trong trò chơi sẽ giảm thiểu rủi ro cho tất cả các bên liên quan.

Mặt khác, HVB đạt được sự gia tăng đáng kể về khả năng hiển thị và độ tin cậy bằng cách hợp tác với một trong những “ông lớn” của không gian DeFi. Thông qua quan hệ đối tác mới này, HVB cũng sẽ có thể tăng hạn mức cho vay lên trên 7 triệu USD/người vay và tiếp cận nguồn thanh khoản sâu hơn.

Lời kết

Có một số đề xuất RWA dành cho MakerDAO trong các hoạt động, bao gồm trái phiếu ngắn hạn được mã hóa, tài trợ cho các dự án năng lượng xanh và một nguồn tiền được phê duyệt gần đây cho SG-Forge, một công ty con của ngân hàng Pháp Societe Generale. Đầu năm nay, MakerDAO đã bỏ phiếu đầu tư 500 triệu DAI vào một tổ hợp trái phiếu và kho bạc Hoa Kỳ. Nhìn chung, MakerDAO đang đi sâu vào đa dạng hóa tài sản trong thế giới thực như một chiến lược dài hạn.

Liên minh HVB và MakerDAO là mối quan hệ đối tác quy mô lớn đầu tiên giữa một tổ chức ngân hàng Hoa Kỳ và DeFi. MakerDAO có rất nhiều thứ để đạt được bằng cách khai thác RWA, đặc biệt là để tận dụng nguồn doanh thu đa dạng, nhưng nó cũng đang mở đường cho các giao thức khác làm theo. Sự thành công của quan hệ đối tác sáng tạo này với một thực thể ngoài chuỗi có khả năng thu hẹp khoảng cách giữa các tổ chức tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung.