Elysia Finance là gì? Tìm hiểu dự án kết nối bất động sản bằng blockchain

Elysia là một thị trường kỹ thuật số P2P kết nối người mua và người bán bất động sản trên toàn thế giới.

8913Total views
Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 1

Elysia là gì?

Như đã đề cập ở trên, Elysia là một thị trường kỹ thuật số P2P kết nối người mua và người bán bất động sản trên toàn thế giới. Dự án nhằm mục đích giúp các nhà phát triển bất động sản phát hành và liệt kê “token bất động sản” vào nền tảng white-label của mình để người mua có thể tìm kiếm và so sánh các cơ hội đầu tư bất động sản. 

Để tài sản thực được công nhận giá trị trên chuỗi và được sử dụng như tài sản kỹ thuật số, không chỉ logic của hợp đồng thông minh phải hợp lệ mà còn phải quản lý và giám sát kỹ lưỡng mối liên kết giữa chuỗi khối và tài sản hữu hình. Do đó, để duy trì hệ sinh thái ELYFI một cách chính xác và bền vững, cấu trúc và mối quan hệ giữa các bên tham gia phải hợp lý và phù hợp. Do đó cho phép các bên liên quan đưa ra kết luận “công bằng và hợp lý” về lý do ELYFI duy trì hệ sinh thái theo một cách cụ thể.

 1. ELYFI là một dự án phi tập trung kết nối hai thị trường vốn trong ngành tài chính ngân hàng: Tài sản thực và tiền mã hoá.
 2. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia và đóng góp vào sự phát triển của dự án nếu họ đồng ý với tầm quan trọng của dự án.
 3. Mọi người đều có thể tự do sử dụng và áp dụng dự án, nhưng những người tham gia phát triển không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc không tuân thủ các đề xuất.
 4. Các quy trình kiểm tra và xác minh khác nhau sẽ được tiến hành trước khi phiên bản chính thức của hợp đồng được phát hành.
 5. Tùy thuộc vào phiên bản, các công thức và giá trị chính có thể được thay đổi.

Những người tham gia

ELYFI hoạt động thông qua sự tương tác liên tục giữa những người tham gia khác nhau. Những người tham gia đưa ra quyết định làm việc từ xa ở các địa điểm khác nhau và được trả tiền cho việc họ tham gia vào quá trình ra quyết định. Để liên kết tài sản thực và chuỗi khối, không giống như nền tảng DeFi hiện có, ELYFI có một nhóm người tham gia phụ trách các hợp đồng pháp lý thực tế và bảo trì.

Những người tham gia có thể được chia thành người đi vay, nhà đầu tư và các tổ chức liên kết và chúng được chia thành các yếu tố phụ. ELYFI đã cấu trúc một “logic” hoạt động, bằng cách làm điều đúng đắn, người tham gia có thể thu được lợi ích lớn hơn so với việc họ tham gia vào các hành vi độc hại. 

Người đi vay

Người đi vay là một nhóm người dùng thực hiện một khoản vay được thế chấp bằng tài sản thực hoặc tiền mã hoá.

Nhà đầu tư

Các nhà đầu tư là một nhóm người dùng cung cấp tính thanh khoản cho pool và nhận lãi bằng cách gửi tài sản tiền mã hoá trực tiếp vào pool tại ELYFI hoặc bằng cách mua trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản thực.

Các tổ chức liên kết

Các tổ chức liên kết là một nhóm người dùng hỗ trợ quá trình thiết lập hợp đồng trái phiếu và đóng vai trò duy trì hệ thống và bảo mật của ELYFI.

Money Pool

Pool bao gồm một số lớp hợp đồng thông minh. Đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong ELYFI. Những người tham gia có thể thực hiện các hoạt động tài chính phi tập trung lớn dựa trên các hợp đồng Money Pool.

Các khoản cho vay được thế chấp bằng tiền mã hoá hoặc tài sản thực được tạo ra thông qua pool và lãi tích lũy được lưu trữ trong pool. Các nhà đầu tư có tiền mã hoá được gửi vào pool và các nhà đầu tư đầu tư vào trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản có thể nhận lãi suất được lưu trữ trong pool tương ứng với quy mô và thời gian đầu tư của họ. Các nhà đầu tư có thể thực hiện một khoản vay tương đương với tổng số tiền mã hoá mà họ đã gửi vào Money Pool và nếu khoản vay vượt quá mức này, khoản vay sẽ không thể được tạo. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này xảy ra, thuật toán hợp đồng Money Pool sẽ tự động điều chỉnh lãi suất.

Nguồn cung và cầu về các khoản vay và tổng thanh khoản là chỉ số quan trọng nhất xác định tính tiện ích của ELYFI. Đồng thời, rủi ro của pool là yếu tố quan trọng trong việc quyết định rủi ro của ELYFI. Do đó, cần có các cơ chế để giảm thiểu cung và cầu, tính thanh khoản và rủi ro liên quan đến Pool. Mô hình ra quyết định của quản trị xác định các biến số thiết yếu để quản lý rủi ro pool.

Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 2

Token

ELYFI tạo và hủy các loại mã thông báo khác nhau. Mã thông báo đại diện cho trạng thái của người tham gia tại một thời điểm nhất định. Các loại mã thông báo bao gồm ABToken, AToken, LToken và DToken.

ABToken (Mã trái phiếu tài sản)

Người đi vay có thể ủy thác tài sản thực của họ làm tài sản thế chấp cho một nhà cung cấp dịch vụ ký quỹ, để tạo một trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản thực và sau đó phát hành token trái phiếu tài sản (ABToken). Đây là một token khác với các DeFi khác ở chỗ nó được liên kết với một trái phiếu.

ABToken dựa trên tiêu chuẩn ERC721 được phát triển cho chuỗi khối Ethereum dành cho các token không thể thay thế và được phát hành sau khi thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý khác nhau và một hợp đồng trên thực tế. Thông qua việc phát hành ABToken, người đi vay có thể mã hóa tài sản thực, kết nối tài sản “thế giới thực” với tài sản tiền mã hoá trên thị trường tài chính.

Người đi vay có thể gửi ABToken được phát hành thông qua một nhà cung cấp dịch vụ thế chấp trong Money Pool và đi vay. Khoản vay được xác định dựa trên giá trị của ABToken do nhà cung cấp dịch vụ thế chấp phát hành. Ngay sau khi các token được gửi vào Money Pool và khoản vay được thực hiện, các token sẽ bị khóa. ABToken chỉ có thể được mở khóa khi khoản vay và lãi suất được thanh toán bình thường. Có thể đòi lại tài sản thế chấp bằng cách mua lại ABTokens cho nhà cung cấp dịch vụ thế chấp. Sau khi trải qua quá trình thu giữ tài sản thế chấp, ABToken bị phá hủy hoặc “đốt” cùng lúc khi trái phiếu hết hạn.

AToken (Mã tài sản)

Bằng cách gửi ABToken vào pool và khóa chúng, các nhà đầu tư có thể trực tiếp đầu tư vào ABToken được gửi làm tài sản thế chấp và nhận lãi tích lũy từ ABToken.

Trong những trường hợp như vậy, AToken chứng khoán hóa (securitized) được phát hành để chỉ ra rằng các nhà đầu tư đã đầu tư vào trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản. Các nhà đầu tư có thể đầu tư, mua lại và nhận phần thưởng cho một trái phiếu duy nhất, tương tác với AToken. AToken cũng đề cập đến số tiền mà các nhà đầu tư đã đầu tư vào ABToken. Kể từ thời điểm các nhà đầu tư sở hữu AToken, phần thưởng lãi suất phát sinh từ AToken được ghi lại. Lãi kép được tính theo khối và chủ sở hữu AToken có thể nhận được phần thưởng bất kỳ lúc nào họ muốn.

AToken không được phát hành nhiều hơn giá trị của ABToken và khi hết hạn, chúng sẽ được thu hồi từ chủ sở hữu và bị tiêu hủy.

LToken (Mã cho vay)

Các nhà đầu tư của Money Pool có thể gửi một số loại tiền mã hoá nhất định vào Money Pool và nhận thu nhập từ lãi suất tương ứng với tài sản được gửi vào Money Pool. Khi các nhà đầu tư của Money Pool gửi tiền mã hoá, họ sẽ nhận được LToken tương đương với số tiền gửi. LToken được hỗ trợ bởi tiền mã hoá được gửi vào Money Pool theo tỷ lệ 1:1. Chủ sở hữu của LToken có thể rút token để trao đổi với tài sản tiền mã hoá theo tỷ lệ 1:1 khi họ muốn. LToken là cơ sở để hoàn trả các khoản vay và lãi cho các khoản đầu tư của họ. Người dùng cũng có thể mượn các loại token khác hoặc mua AToken thông qua LToken.

LToken tuân thủ tiêu chuẩn token ERC20. Khi các nhà đầu tư của Money Pool gửi hoặc rút tài sản từ hợp đồng Money Pool, giao thức sẽ tự động phát hành hoặc hủy LToken tương ứng.

DToken (Mã thông báo nợ)

Khi người vay mượn tiền mã hoá bằng tài sản thực hoặc tài sản thế chấp, DToken sẽ được phát hành và chuyển đến địa chỉ gửi tiền có liên quan. DToken là chỉ số cho biết địa chỉ tương ứng có bao nhiêu khoản nợ. Nó cũng đại diện cho các đơn vị tiền mã hoá cần được gửi để mở khóa các tài sản được gửi vào nhóm tiền.

DToken tuân thủ tiêu chuẩn token ERC20, nhưng vì nó là một phần của chiến lược mã hóa được sử dụng để chỉ ra trạng thái mượn, nên có những hạn chế trong việc truyền. Khi người vay gửi tiền mã hoá nhận được dưới dạng khoản vay trong Money Pool, DToken sẽ tự động bị hủy khi khoản nợ được hoàn trả.

Tokenomics

 1. Token EL
  Token EL được sử dụng để kết nối thế giới thực và hệ sinh thái ELYFI. Cụ thể, các token được sử dụng làm phí chuyển đổi tài sản thực sang NFT sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp tại giao thức DEFI.
 2. Token ELFI
  Token ELFI được sử dụng để ra quyết định và phân phối phần thưởng tại ELYFI.
Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 3

Use case token EL

Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 4

1. Phí tạo token trái phiếu tài sản

EL được sử dụng để trả các khoản phí liên quan đến việc số hóa tài sản thực. Tài sản thực và được chuyển đổi thành tài sản trái phiếu, có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay tiền từ ngân hàng DEFI.

Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 5

2. Phí tạo token tổng hợp

EL được sử dụng để trả phí cho việc đúc các token tổng hợp phù hợp với dữ liệu giá theo thời gian thực. Các token tổng hợp này tuân theo giá tài sản trong thế giới thực cũng có thể được giao dịch thông qua sàn giao dịch DEFI.

Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 6

3. Phương tiện thanh toán cho các sản phẩm bất động sản

Các nhà đầu tư có thể mua các sản phẩm bất động sản (AToken) với EL. AToken có thể được đổi trả lại cho EL bất cứ khi nào họ muốn.

4. Ký quỹ bảo đảm của tổ chức cung cấp dịch vụ ký quỹ

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản thế chấp được Ủy ban Dịch vụ Tài chính cấp phép có thể tham gia vào Money Pool chung sau khi họ được cơ quan quản trị phê duyệt. Khi vào pool, họ yêu cầu một khoản tiền đặt cọc và hạn mức cho vay thay đổi tùy thuộc vào số tiền đặt cọc. Nếu các công ty cung cấp dịch vụ ký quỹ có tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, số tiền ký quỹ sẽ bị tịch thu tương đương với số thiệt hại phát sinh.

Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 7

5. Phương tiện thanh toán tiền thuê/phí bảo trì hàng tháng

 • Token EL hiện đang được sử dụng để thanh toán cho 47 tòa nhà thông qua công ty đối tác của Elysia, Bees Company.
 • EL có thể nhận tiền thuê hàng tháng và phí quản lý.
 • Chủ sở hữu tòa nhà có thể giảm tỷ lệ phí thuê và phí bảo trì quá hạn hàng tháng, đồng thời có thể ấn định giá trị của tòa nhà tại thời điểm bán với cơ sở chắc chắn.

* Mua lại và đốt phi tập trung

Ý 1, 2, 3 và 5 ở trên sẽ được mua lại hoặc đốt với tối đa 50% tổng lợi nhuận.

Vai trò của token ELFI trong hệ sinh thái

Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 8
Vai trò của mã thông báo ELFI

Các lợi ích sau được cung cấp khi đặt cược token ELFI

 1. Quyền biểu quyết của ban quản trị
  ELYFI là một nền tảng phi tập trung không ngừng phát triển. Những thay đổi về chính sách, công thức và biến số, sẽ cần sự đồng ý của tất cả những người tham gia trong hệ sinh thái. Những người tham gia có quyền biểu quyết có thể tham gia vào việc ra quyết định và các chính sách mới được xác định theo ý kiến ​​của đa số.
 2. Chia sẻ lợi nhuận
  Khi lợi nhuận được tạo ra tại ELYFI, người tham gia có thể nhận được tới 50% lợi nhuận bằng cách đặt token ELFI. 25% biên lãi ròng có thể được rút từ mỗi Money Pool và 25% cuối cùng được tự động đốt thông qua các cặp ELFI của mỗi Money Pool.

Phát hành và phân bổ token ELFI

Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 9
Elysia Finance la gi? Tim hieu du an ket noi bat dong san bang blockchain - anh 10
Phân bổ ELFI (Có thể thay đổi trong các đề xuất quản trị)
 1. Phát hành ELFI: 100 triệu token quản trị ELFI sẽ được đúc.
 2. Yield Farming ELFI: 60% tổng số phát hành của ELFI sẽ được phân bổ cho yield farming và các token sẽ được phân phối cho những người tham gia gửi tiền, cho vay tài sản tiền mã hoá hoặc cổ phần token ELFI.
 3. Airdrop & chuyển đổi: Airdrop sẽ được thực hiện cho những người nắm giữ EL hiện tại để “hồi sinh” ở giai đoạn đầu của hệ sinh thái. ELYFI cũng sẽ cho phép chuyển đổi token EL – ELFI trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Ngoài ra, một phần EL sẽ bị đốt cháy để tạo sức sống cho hệ sinh thái ELFI.
 4. Thành viên và các nhà đầu tư: Một phần token ELFI sẽ được phân bổ để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đối tác và thành viên trong nhóm.

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ các thông tin cơ bản nhất về Elysia Finance cũng như đồng tiền mã hoá ELYFI. Hy vọng bài viết đã giúp bạn giải đáp phần nào các thắc mắc về Elysia Finance.

Để cập nhật thêm kiến thức về các dự án Crypto nổi bật, mời bạn follow chuyên mục Phân tích dự án của Coinvn nhé.